Twee hogescholen passen voor online proctoring. Wie volgt?

| HOP, Evelien Flink

Studenten online in de gaten houden terwijl ze thuis hun tentamen maken? Avans Hogeschool en de Hogeschool Leiden hebben daar principiële bezwaren tegen en vertrouwen erop dat hun studenten niet frauderen.

Het regent privacy-bezwaren over online surveillance tijdens tentamens. Minister Van Engelshoven vindt dat studenten er niet te moeilijk over moeten doen, zei ze woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Over die bewering wordt op Twitter levendig gediscussieerd. Studenten zijn teleurgesteld. Ze moeten nu kiezen tussen privacyschending of een half jaar studievertraging, vinden ze. Presentator Tim Hofman roept hen ondertussen op om vooral wél moeilijk te doen.

Vertrouwen

Twee hogescholen hebben inmiddels openlijk afstand genomen van de omstreden methode. Ze zetten vol in op alternatieve toetsvormen zoals openboektentamens, opdrachten of essays.

Avans Hogeschool maakte het nieuws bekend met een videoboodschap. In het filmpje is bestuursvoorzitter Paul Rüpp in een verlaten lokaal druk in de weer met een rolmaat. Tentamens maken op anderhalve meter afstand gaat daar maar mondjesmaat, concludeert hij. Daarom zullen de meeste Avans-studenten dat de rest van het jaar online moeten doen.

Maar níet met online proctoring, benadrukt Rüpp. ‘Dit past niet bij Avans Hogeschool. En we willen het ook niet. Het tast de privacy te veel aan, technisch zitten er haken en ogen aan en ook inhoudelijk zijn wij een hogeschool die op basis van vertrouwen met elkaar omgaat.’

Ook de Hogeschool Leiden heeft besloten tot nader order geen gebruik te maken van proctoring bij online tentamens. ‘We gaan uit van het principe dat we onze studenten vertrouwen’, schrijft het bestuur op de website. ‘Waar het niet anders kan, stellen we toetsen uit. Want de kwaliteit van de toetsing mag nooit in het geding zijn.’

Wie volgt?

De vraag is welke instelling volgt. Collegevoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam lijkt op dit moment te twijfelen. In een video-interview met hogeschoolblad Profielen zei hij dat hij ‘eerder minder van dergelijke toetsen wil programmeren dan meer’.

‘Ik begin wat terughoudender te worden’, zei Bormans. ‘Omdat het privacyvraagstuk indringender is en veel minder gemakkelijk onder controle te krijgen is dan we zouden hopen.’

Opt out

Er zijn op dit moment nog geen universiteiten die volledig afzien van de omstreden methode. ‘In de basis zijn universiteiten al terughoudend met online proctoring’, zegt woordvoerder Bart Pierik van universiteitenvereniging VSNU. ‘Er wordt steeds gekeken of toetsen eventueel ook op een andere manier kunnen.’

De Universiteit Tilburg maakte gisteren via haar website wel bekend online proctoring alleen ‘voor een beperkte groep tentamens’ in te zullen zetten, meldt Univers. Voor wie daar niet mee kan leven, is er een opt out regeling.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.