Flink minder individuele prijzen dan verwacht

| Rik Visschedijk

UT-onderzoekers haalden afgelopen jaar tien individuele prijzen vanuit het NWO en de ERC binnen, flink minder dan de ‘ambitieuze’ doelstelling van 31. De UT verwacht dat de inspanningen om meer voorstellen gehonoreerd te krijgen hun effect nog zullen krijgen.

In 2019 werden tachtig aanvragen ingediend voor persoonlijke grants van de Europese ERC en het Veni-Vidi-Vici-programma van het NWO. De slagingskans is niet erg hoog: ‘Gemiddeld wordt zo’n tien tot vijftien procent van de aanvragen toegekend’, zegt woordvoerder Laurens van der Velde.

Twee jaar geleden blies rector Thom Palstra de Prizes and Awards Committee nieuw leven in, om beter in kaart te brengen wie voor in prijs in aanmerking komt. Want de UT wil meer van deze individuele subsidies binnenhalen. ‘Ook ondersteunen we onze onderzoekers bij hun wetenschappelijke profilering en het schrijven van een kwalitatief goede aanvraag’, aldus Van der Velde. ‘Dit soort inspanningen hebben even tijd nodig om effect te krijgen. Daarbij was het aantal van 31 begrote prijzen wel erg ambitieus voor deze korte termijn.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.