Geen coronaboetes in studentenhuizen

Studenten hoeven niet langer bang te zijn dat ze in hun huis of op hun balkon een boete krijgen omdat ze geen anderhalve meter afstand houden.

Photo by: Rikkert Harink

Het landelijke Veiligheidsberaad heeft de Landelijke Studentenvakbond zwart-op-wit laten weten dat het verbod op groepsvorming alleen bedoeld is voor de publieke ruimte. ‘Net als voor anderen geldt in de publieke ruimte voor drie of meer studenten de verplichting om 1,5 meter afstand te houden.’

Uitzondering

De uitzondering voor mensen die een ‘gezamenlijke huishouding’ vormen is in de noodverordeningen voor de publieke ruimte bewust beperkt gehouden, schrijft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad.

Voor de fijnproevers: alleen ‘de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn’ mogen zich nog gearmd over straat bewegen. De overheid wil voorkomen dat inwoners van allerlei woongroepen, tehuizen en studentenhuizen zich in de publieke ruimte niet aan de 1,5 meter hoeven te houden.

Blij

LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten is blij met de brief. ‘Dit is het beleid dat nu in alle veiligheidsregio’s geldt. Studenten hoeven dus niet langer bang te zijn voor agenten die bij hen naar binnen gluren en een boete geven als ze samen in hun woonkamer of eigen tuin zitten.’

Ze gaat ervanuit dat eerder opgelegde boetes zullen worden kwijtgescholden en raadt studenten aan om ze in elk geval niet te betalen. ‘Wie toch in beroep moet, zullen we als LSVb steunen.’ 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.