Eerste digitale promotie ‘respectvol en heel bijzonder’

| Rense Kuipers

Een unicum voor pedel Wim Koehorst, afgelopen vrijdag. Vanwege de coronacrisis begeleidde hij de eerste, volledig digitale promotie. Nobuhle Majozi van de faculteit ITC verdedigde succesvol haar proefschrift. ‘Dit was heel bijzonder om mee te maken’, aldus Koehorst.

Photo by: Andy Nelson

Hoe ging het vrijdag?

‘Goed. Hartstikke goed, durf ik wel te zeggen. De verdediging ging via het platform BlueJeans. Ik zat samen met TGS-decaan Ariana Need, ITC-decaan en promotievoorzitter Tom Veldkamp en technicus Jhon Diepeveen in de senaatskamer, wel anderhalve meter uit elkaar. Na een gebruikelijk voorgesprek met de promotiecommissie, logde de promovenda in vanuit haar kamer in het ITC-hotel. Daarna begon haar verdediging.’

Normaliter zijn er veel protocollen en plechtigheden. Hoe was dat op te lossen?

‘Ondanks dat de verdediging digitaal was, vond ik het mooi om te zien dat de protocollen werden gehandhaafd. Mensen zaten in toga of andere nette kleding. Wie niet hoefde te spreken, stond op mute. De promovenda logde in, nadat ik de ceremonie opende met mijn staf. Vervolgens had ze drie kwartier voor de plechtigheid. Dat hield ik, zoals gebruikelijk, bij met een stopwatch. Net als anders, sloot ik die 45 minuten af met de woorden ‘geachte rector, de tijd is verstreken’. Vervolgens verliet de promovenda de meeting om de commissie tijd te geven voor overleg. Daarna kreeg ze haar diploma te zien.’

Een vreemde gewaarwording, niet waar?

‘Ja, dit was heel bijzonder. Ik ben twaalf jaar pedel, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Normaal gesproken verlaat ik trouwens de ruimte tijdens de verdediging om allerlei randzaken te regelen, maar nu kon ik erbij zijn. Sommige zaken moesten we uiteraard aanpassen. In plaats van dat de promovenda langskwam om voor te bereiden, heb ik ’s ochtends met haar gebeld om alles door te spreken. Omdat er geen publiek was, hield ze geen lekenpraatje. Twee paranimfen waren er ook niet, maar er zat iemand voor ondersteuning naast haar. Normaliter is er ook tijd voor foto’s, het zetten van een handtekening in het zweetkamertje en een feestelijke receptie. Dat soort zaken mis je nu. Ook al was het heel anders, het werd een mooie verdediging waarbij iedereen, zeker gezien deze tijd, ontzettend respectvol met elkaar omging.’

Volgen meer promovendi dit digitale voorbeeld?

‘Jazeker, deze week bijvoorbeeld op woensdag en op vrijdag. Maar, het merendeel van de promovendi stelt de verdediging uit, voor hen moeten we in de toekomst kijken wanneer het weer mogelijk is om een verdediging op de campus in te plannen. Het is niet aan mij om promovendi aan te bevelen om digitaal te promoveren, maar afgelopen vrijdag is wel het bewijs dat we het op een goede manier kunnen organiseren.’

Pedel Wim Koehorst.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.