TechMed Centre vreest geen concurrentie van Delft-Rotterdam

| Rense Kuipers

De nog nieuw op te richten ‘Health Technology Campus’ van de TU Delft, Erasmus Universiteit en het Erasmus MC, vormt geen concurrentie voor het Technisch Medisch Centrum op de UT, denkt zakelijk directeur Remke Burie. ‘We zagen dit wel aankomen.’

Photo by: RIKKERT HARINK

Twee weken geleden kondigde TU Delft-rector Tim van der Hagen de plannen aan tijdens zijn diesrede. De TU Delft, Erasmus Universiteit en het Erasmus MC willen ‘samensmelten’, met vooral focus op kunstmatige intelligentie en gezondheid, zo schreef de NRC in een uitgebreid artikel. Daarvoor moet een ‘Health Technology Campus’ worden gebouwd. De investering? Op z’n minst een half miljard de komende tien jaar.

Niet schrikken

Remke Burie, zakelijk directeur van het TechMed Centre op de UT, schrikt niet van de ambitieuze plannen op technisch-medisch gebied in Zuid-Holland. ‘We zagen dit wel aankomen. Die partijen zochten elkaar de laatste jaren al nadrukkelijker op. Onder andere in de alliantie Leiden-Delft-Erasmus en hun gezamenlijke opleiding klinische technologie die ze in navolging van onze opleiding Technische Geneeskunde hebben gestart.’

‘Ook zo’n bedrag’

Ligt hiermee zware concurrentie op de loer voor het TechMed Centre? Burie denkt dat het wel meevalt. ‘Het genoemde bedrag van een half miljard viel me op. Het klinkt als heel veel – en zie het maar eens bij elkaar te krijgen, maar let wel dat het verdeeld is over tien jaar. Als ik terugkijk op wat wij de afgelopen tien jaar samen met al onze partners investeerden, dan is dat bij elkaar ook een fors bedrag. En voor de komende tien jaar verwachten we minimaal hetzelfde te investeren.’

Andere benadering

Burie ziet vooral verschil in benadering. Waar Delft en de Rotterdamse instellingen nadrukkelijk elkaar opzoeken, kenmerkt de Twentse benadering zich volgens Burie vooral door de veelheid aan samenwerkingen. ‘Daar ligt onze kracht. We werken niet samen met één universitair medisch centrum, maar met legio universitair medische centra en topklinische ziekenhuizen. Ik geloof dat onze contactenlijst nu bestaat uit zo’n duizend medisch professionals waarmee we de afgelopen jaren gezamenlijke projecten hebben gehad. Wat wel in het voordeel van de Zuid-Hollandse instellingen is, is dat ze groter zijn. Maar in feite is alleen volume niet interessant. Het gaat om de impact die je maakt die in het belang is van de patiënt en daar doen wij het – denk ik – bijzonder goed.’

Overigens was Burie wel verrast dat de aangekondigde intensievere samenwerking primair tussen de partijen uit Rotterdam en Delft bestaat, waar de samenwerking in de Medical Delta tot nu toe altijd nadrukkelijk ook met het Leids Universitair Medisch Centrum was.

Concurrentiepositie

De vrees voor moordende concurrentie ten opzichte het TechMed Centre is er dus niet, verzekert Burie opnieuw. ‘Het is mooi om te zien dat dit initiatief van de UT nu navolging krijgt met dergelijke initiatieven. We zijn benieuwd naar een mogelijke toekomstige samenwerking met dit Zuid-Hollandse centrum. Als we het over concurrentie hebben, praat ik liever over de concurrentiepositie van Nederland. Internationaal staan we er in dat opzicht goed voor en vanuit Twente spelen we daarin een belangrijke rol, ook op het gebied van valorisatie. Dat zien we onder andere terug in het aantal spin-offs. Ongeveer de helft van de spin-offs die de UT de laatste jaren voortbracht werkt in de medisch-technische sector. Dus laten we het belang van al dit soort innovaties voor een betere patiëntenzorg vooral voorop blijven stellen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.