UT moet internationals beter integreren

| Rik Visschedijk

De internationalisering van de UT brengt problemen met zich mee, onder andere door culturele verschillen in omgang. Dat staat in een rapportage over integraal veiligheidsmanagement. Ook ontstaan meer crisissituaties. De UT zou daarom moeten investeren in experts op dit terrein, luidt het advies van ET-hoogleraar Joop Halman.

Photo by: Rikkert Harink

Halman maakte een quickscan voor de rapportage. Hij sprak daarvoor 26 UT’ers. ‘Daarin kwam naar voren dat vrouwen last hebben van culturele verschillen’, zegt hij. ‘Dat krijg ik bijvoorbeeld terug van de vertrouwenspersonen. De oorzaak zit in andere normen en waarden, in sommige culturen gaan mannen anders om met vrouwen. Daarom adviseer ik om internationale studenten en medewerkers meteen wegwijs te maken over de omgangsvormen in Nederland.’

Crisissituaties

Psychische problemen zijn een ander fenomeen, die sommige internationals met zich mee brengen. ‘Er zijn crisissituaties op de campus geweest’, weet Halman. ‘Zo was er een laboratoriummedewerker die dreigingen uitte.’ Halman schrijf in zijn rapportage dat de UT rekening moet houden met het feit dat dit soort situaties zich vaker voor zullen doen. ‘Het is verstandig als de UT investeert in één of twee experts op dit gebied’, zegt hij. ‘Want de BHV-teams zijn niet opgeleid om adequaat met een crisissituatie om te gaan. En reanimeren is natuurlijk wat anders dan iemand tegen de grond werken als dat nodig is.’

Halman wijst dezelfde oorzaken aan die de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) ook benoemde: studenten van buiten Europa betalen het hoge instellingstarief en er is veel druk om te slagen. Ook komen ze soms in een sociaal isolement en schromen ze om hulp te vragen. ‘De faculteit ITC kan als voorbeeld dienen’, zegt de onderzoeker. ‘Zij hebben bijvoorbeeld een homologatiejaar voor buitenlandse promovendi, waarin ze kennismaken met Nederland en vaardigheden opdoen om het promotietraject succesvol te doorlopen.’

Het is de bedoeling dat deze quickscan een eerste stap is richting het organiseren van integraal management. Halman zoekt daarvoor ook extern expertise. ‘Bijvoorbeeld bij de TU Delft, waar ze meer ervaring hebben met deze problematiek.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.