Ramses Wessel vertrekt naar Groningen

| Rense Kuipers

Hoogleraar Ramses Wessel verruilt per 1 januari 2020 de UT voor zijn alma mater, de Rijksuniversiteit Groningen. Na ruim negentien jaar dienstverband in Twente, wordt hij nu hoogleraar Europees Recht aan de RUG.

Photo by: Rikkert Harink

Over zijn keuze voor Groningen is Wessel duidelijk: ‘Het is een heel mooie kans op een gerenommeerde leerstoel waar al grote namen op hebben gezeten. Het voelt ook een klein beetje als terugkeren: ik heb in Groningen gestudeerd en er een tijdje gewerkt.’

Afstand ontstaan

Naast de aantrekkingskracht van Groningen, voelde de hoogleraar Europese Studies de laatste jaren ook afstand ontstaan tussen zijn vakgebied en de beleidsrichting van bestuurskunde op de UT. ‘De focus ligt de laatste jaren veel meer op lokale en provinciale politiek. Voorheen was de blik internationaler, zowel op mondiaal als Europees niveau. Ik hoop wel dat de afdeling inziet dat je geen bestuurskundigen in de wereld kunt zetten zonder internationaal perspectief. Mondiale ontwikkelingen als de vluchtelingencrisis hebben namelijk ook gevolgen voor lokale ambtenaren.’

‘Pijn in mijn hart’

Tijdens zijn ruim negentien jaar op de UT, was Wessel naast zijn hoogleraarschap Europese Studies onder meer verantwoordelijk voor het opzetten van de opleiding European Studies en als decaan onderwijsvernieuwingen een drijvende kracht achter de invoering van het Twents Onderwijsmodel (TOM). ‘Ik heb hier aan belangrijke UT-brede projecten mijn steentje kunnen bijdragen, dus mijn besluit om afscheid te nemen is er zeker een die ik met pijn in mijn hart heb genomen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.