Voorjaarsvakantie op de schop voor uitwisselingsstudent

| Rik Visschedijk

De collegevrije week die samenvalt met de voorjaarsvakantie in regio Noord, wordt mogelijk verschoven naar het begin van het semester. Inkomende uitwisselingsstudenten krijgen hiermee volgens het CvB een betere introductieperiode op de UT.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Spring break moves for exchange student

The lecture-free week that coincides with the spring break in the North region may be postponed to the start of the semester. According to the Executive Board, incoming exchange students will get a better introduction period at the UT.

Dit voornemen ligt 25 september ter advies in de Uraad. Het CvB wil de vrije week vanaf collegejaar 2020/21 verschuiven, omdat de groeiende groep uitwisselingsstudenten nu in het nauw zit. Deze studenten komen vaak het weekeinde voor de start van de colleges aan in Twente. De administratieve handelingen en de introductie van deze studenten vindt plaats naast de eerste lessen. Dat is ongewenst, vindt het CvB. Door de collegevrije week met de komst van de uitwisselingsstudenten samen te laten vallen, is er meer tijd om de studenten voor te bereiden op het tweede semester.

Omstreden

Het verschuiven van de collegevrije week is omstreden, geeft het CvB toe. De week valt nu nog samen met de voorjaarsvakantie van de basis- en middelbare scholen in regio Noord. ‘Dat kan mogelijk uitdagingen opleveren voor werknemers met kinderen’, aldus het CvB. Toch ziet het college dit als de beste oplossing, want het alternatief om het tweede semester een paar dagen later te laten beginnen zou extra werkdruk opleveren bij docenten en studenten. Die tijd moet immers ingehaald worden.

Aan het voorgenomen besluit ging al een flinke UT-discussie vooraf. Verschillende gremia werd om advies gevraagd, maar die kwamen niet tot een unanieme conclusie. Het Platform International Affairs (PIA) neigde naar het afgeschoten scenario om het tweede semester drie dagen later te laten beginnen. De universitaire commissie onderwijs (UC-OW) was verdeeld en kwam niet tot een advies.

Niet meer op skivakantie

De dienst Human Resources (HR) benadrukte de nadelen van het verschuiven van de vrije week voor het personeel. ‘Een significante groep, in het bijzonder met kinderen, kan niet meer op (ski)vakantie met de familie’, schreef de dienst in haar advies. ‘Daarnaast moeten ze opvang regelen in deze week. Dat heeft indirect en structureel gevolgen voor de work-life balance van personeel.’ HR heeft daarom een ‘sterke voorkeur’ om een andere oplossing te vinden.

Toch kiest het CvB voor het verschuiven van de collegevrije week. Het alternatief om twee of drie dagen vrij te nemen aan het begin van het semester is te kort, vindt het college. En zowel studenten als personeel zouden de voordelen zien van een collegevrije week tussen de semesters. Een meerderheid van de faculteiten kiest volgens het college voor dat scenario.