'We worden tegen elkaar uitgespeeld’

| Rense Kuipers

Met een simpel rood vierkanten lapje stof op zijn borst geprikt, betuigde universiteitshoogleraar Peter-Paul Verbeek gisteren – tijdens de opening van het academisch jaar – als enige UT-hoogleraar openlijk steun aan WOinActie. ‘Als er niets verandert, zal ik op de UT mijn schouders onder deze actie zetten.’

Photo by: FOKKE EENHOORN
Verbeek bij de dies natalis afgelopen jaar.

Opvallend dat u de enige UT’er was met een rood vilten vierkant op de borst.

Verbeek: ‘Ik voelde me inderdaad een eenling. Dat viel me eerlijk gezegd tegen, ook wat betreft verdere reacties. Het werd me duidelijk dat veel mensen niet weten waar dat rode vierkant voor staat, of zelfs helemaal niet hebben gehoord van het bestaan van WOinActie. Misschien zijn we toch wel een eilandje in Twente en is er slechts een klein groepje mensen dat vooral via Twitter zijn stem laat horen…’

Was u dan niet liever naar de ‘ware opening van het academisch jaar’ gegaan in Leiden?

‘Als ik geen verplichtingen had gehad, was ik naar Leiden afgereisd. Vanwege de verjaardag van het DesignLab en een oud-student die de TGS-award won, bleef ik in Twente. Gelukkig sprak collegevoorzitter Victor van der Chijs in zijn toespraak sympathie uit voor de beweging. Dat, en de boodschap dat wij ons meer als maatschappelijke betrokken universiteit opstellen, maakt me zeker trots.’

'De minister noemt extra geld voor technische disciplines ‘spoedreparaties’, terwijl de hele academische weg op instorten staat'

U vond het noodzakelijk om sympathie te betuigen?

‘Absoluut! Ik ben van mezelf zeker geen actievoerder en ik kies eerder voor de diplomatieke route. Maar door het advies van de Commissie-Van Rijn en hoe de minister daarmee omgaat, voel ik me genoodzaakt om pal te staan voor waar ik in geloof. Ik ben een wetenschapper, ik sta voor integrale wetenschap. We zijn één academische gemeenschap zijn in dit land. Maar nu worden we tegen elkaar uitgespeeld.’

Hoe uit zich dat vooral?

‘Juist als iemand die aan een technische universiteit werkt waarin samenwerking tussen disciplines vooropstaat, geloof ik heilig in het interdisciplinaire. Dus ik vind het onvoorstelbaar dat een minister problemen die spelen binnen technische disciplines oplost door met name geld van de alfawetenschappen af te pakken. Ik heb nauw contact met Ingrid Robeyns, een van de kartrekkers van WOinActie, met wie we onlangs de Zwaartekrachtbeurs hebben binnengehaald. Via haar en als lid van de KNAW hoor ik hoe zwaar de alfawetenschappen het hebben in dit land. De minister noemt extra geld voor technische disciplines ‘spoedreparaties’, terwijl de hele academische weg op instorten staat.’

Wat draagt u zelf bij aan de beweging, afgezien van sympathie uitdragen?

‘Ik geef voorkeur aan de voorzichtige weg, die van de dialoog. Dus je zag en ziet me nog niet op de barricades. Ik sprak bijvoorbeeld met onze rector, met de vraag of wij dit geld (naar aanleiding van het advies van ‘Van Rijn’, red.) wel moeten aannemen. Er zit een zekere kern van waarheid in het feit dat zelfs bètawetenschappers dit bloedgeld noemen. Tegelijkertijd was de ware opening gisteren een teken dat de krachten zich beginnen te bundelen. De minister vraagt om geduld tot Prinsjesdag. We wachten vol spanning af. Maar als er niets verandert, wil ik op de UT verder mijn schouders zetten onder WOinActie.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.