Miljoenen voor ethiekonderzoek

| Redactie

De UT krijgt bijna 18 miljoen euro voor een grootschalig onderzoek naar ethiek en filosofie van technologie. De miljoenensubsidie komt uit het zogeheten Zwaartekracht-programma, gefinancierd door het ministerie van OCW.

Photo by: AJF
Hoogleraar Philip Brey leidt het grootschalige onderzoeksproject.

€18 million for ethics research

The UT receives almost 18 million euros for a large-scale research into ethics and philosophy of technology. The multimillion euro subsidy comes from the so-called Zwaartekracht program, financed by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science.

De UT is hoofdaanvrager van het onderzoeksproject genaamd ‘Ethics of Socially Disruptive Technologies’ en werkt hierin onder meer samen met onderzoekers van de TU Delft, Universiteit Utrecht en TU Eindhoven. De betrokken wetenschappers noemen het onderzoek ‘een heroriëntatie op het gebied van de ethiek van technologie’. Hun doel: aloude filosofische begrippen zoals autonomie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid herzien. Deze begrippen staan volgens de onderzoekers immers onder druk door technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie en nanogeneeskunde.

Philip Brey, hoogleraar Filosofie en Ethiek van Technologie, is projectleider. Volgens hem kan de subsidie zijn vakgebied vernieuwen. ‘Zodat het beter kan bijdragen aan verantwoorde innovatie. De grootste vernieuwing in het programma zit in het idee dat de technologie onze basisbegrippen en basiswaarden uitdaagt en beïnvloedt. Dat vraagt dat we deze eerst moeten actualiseren voor we ze gebruiken om er de technologie mee te bestuderen.’

Het project heeft een looptijd van tien jaar. Het is een van de zes gehonoreerde Zwaartekracht-projecten deze ronde, bedoeld voor universitair toponderzoek en samenwerkingen op het hoogste wetenschappelijke niveau.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.