Spreekuur voor studenten met autisme

| Jelle Posthuma

UT-studenten met autisme kunnen vanaf september terecht bij een tweewekelijks spreekuur op de campus. Het initiatief is een samenwerking tussen de gemeente Enschede, de UT en Stumass, een organisatie die studenten met autisme begeleidt.

Consultation for students with autism

UT students with autism can go to a biweekly office hour on campus from September. The initiative is a collaboration between the municipality of Enschede, the UT and Stumass, an organization that guides students with autism.

Het spreekuur is een pilot op initiatief van de gemeente, vertelt Rob Mauw, regiomanager van Stumass (STUderen met ASS, onderdeel van Stichting JADOS). ‘Studenten met autisme krijgen al hulp vanuit de gemeente Enschede. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente wil met het spreekuur de problematiek meer aan de voorkant aanpakken. Het spreekuur is voor studenten met autisme die nog geen hulp van de gemeente krijgen.’

Spreekuur

Stumass heeft al een vestiging in Enschede, waar studenten met autisme ambulante- en woonbegeleiding krijgen. ‘Wij helpen studenten met wonen, leven en studeren’, vertelt Mauw. ‘Studenten met autisme lijken vaak moeite te hebben met het plannen en overzicht bewaren tijdens hun studie, maar hier zit vrijwel altijd een diepere laag onder. Het spreekuur is in eerste instantie gericht op de studieproblematiek. Mocht het nodig zijn, dan kunnen de studenten ook op de andere twee vlakken hulp krijgen, door alsnog een Wmo-indicatie te geven.’

Nieuw

Volgens Mauw is het initiatief een novum in Nederland. Dat het spreekuur start op de UT is niet geheel toevallig. ‘Bètastudenten op technische universiteiten hebben iets vaker een vorm van autisme dan alfa- en gammastudenten. Er is nog geen andere universiteit of hogeschool met een dergelijk initiatief. Als na een aantal maanden blijkt dat het een succes is, dan willen we het spreekuur ook in andere universiteitssteden introduceren. Ook Saxion heeft ons al benaderd.’

Laagdrempelig

Komend studiejaar draait het spreekuur als een pilot op de UT, vertelt Mauw. ‘Studenten kunnen om de twee weken bij ons terecht. Daarnaast is er nog de mogelijkheid tot een telefonisch consult. We proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden. De gemeente zorgt voor de financiering van het project, de UT faciliteert, onder andere, door het leveren van de ruimte en Stumass zorgt voor de expertise: een begeleider die het spreekuur draait.’

Het eerste spreekuur is op donderdag 5 september. Studenten kunnen zich aanmelden via de studentpsychologen van de UT.