Alle eerstejaars dezelfde collegegeldkorting

| HOP, Inge Schouten

Eerstejaarsstudenten van bijvoorbeeld een university college of een hotelschool krijgen vanaf 2020 nog maar duizend euro korting op hun hogere collegegeld. Het bespaarde geld gaat naar de bestrijding van het lerarentekort.

Sinds het collegejaar 2018-2019 betalen eerstejaars de helft van hun wettelijke collegegeld. Ook studenten die een dure ‘kleinschalige en intensieve’ opleiding volgen, krijgen 50 procent korting. Zij houden dus veel meer geld over dan studenten van ‘gewone’ opleidingen. Dat is niet eerlijk, vinden het CDA en de VVD. Zij vroegen de minister vorig jaar om alle studenten hetzelfde bedrag cadeau te doen.

Cadeau
Hoewel Van Engelshoven dat niet zag zitten, heeft ze op aandringen van de Kamer toch een wetswijziging opgesteld. Voortaan krijgen alle eerstejaars een korting ter hoogte van de helft van het wettelijke collegegeld: ruim duizend euro. Wie een dure studie volgt, krijgt dus nog maar een kwart cadeau.

Zo’n 3.100 eerstejaars volgen zo’n duurdere opleiding. In 2018-2019 betaalden ze tussen de 2.566 en 4.345 euro collegegeld: 3.654 euro gemiddeld. Door de halvering hoefden ze maar 1.827 euro te betalen, maar als vanaf 1 september 2020 de nieuwe regeling ingaat, slinkt de korting naar 1.030 euro.

Springen
Dat levert de overheid jaarlijks zo’n 2,5 miljoen euro op. Met dat bedrag wordt het lerarentekort aangepakt. Nu zijn er voor bepaalde vakken genoeg leraren, terwijl scholen staan te springen om leraren in andere vakken. Maar wie wil switchen, moet voor een tweede lerarenopleiding het instellingscollegegeld betalen, dat soms duizenden euro’s per jaar bedraagt. Daar komt straks verandering in: leraren kunnen dan een tegemoetkoming in de kosten krijgen uit een nieuw overheidspotje.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.