Peter-Paul Verbeek voorzitter UNESCO-adviesorgaan COMEST

| Jelle Posthuma

Universiteitshoogleraar Peter-Paul Verbeek is benoemd tot voorzitter van de UNESCO World Commission for the Ethics of Science and Technology (COMEST). In het adviesorgaan buigen 18 experts zich over ethische vraagstukken op het gebied van wetenschap en technologie.

Photo by: Arjan Reef

Peter-Paul Verbeek chairman UNESCO commission COMEST

Distinguished professor Peter-Paul Verbeek has been appointed chairman of the UNESCO World Commission on Ethics of Science and Technology (COMEST). In the advisory body, 18 experts study ethical issues in the field of science and technology.

Techniekfilosoof Verbeek was de afgelopen vier jaar al commissielid van COMEST, een adviesorgaan van Verenigde Naties-organisatie UNESCO. ‘Het is zonder overdrijving een van de meest inspirerende projecten in mijn carrière. Daarom is het voorzitterschap een eer. Tegelijkertijd wordt het hard werken. Zonder het universiteitshoogleraarschap was het voorzitterschap van COMEST voor mij niet mogelijk geweest.’

De experts van COMEST zijn afkomstig uit diverse wetenschappelijke, juridische, filosofische, culturele en politieke disciplines van over de hele wereld. ‘Dat maakt het zo verrijkend’, stelt Verbeek. ‘Samen buigen we ons over ethische vraagstukken op het gebied van wetenschap en technologie. In andere gebieden gelden andere waarden. Ik merkte hoe westers ik tegen bepaalde vraagstukken aankijk, bijvoorbeeld op het gebied van autonomie of veiligheid.’  

Het adviesorgaan wil principes formuleren voor beleidsbepalers die verder gaan dan alleen economische belangen. ‘COMEST is eigenlijk het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor de wereld. Wij schrijven rapporten aan de hand waarvan de lidstaten van UNESCO beleid kunnen maken. Het gaat om minimaal twee studies per jaar: één over een opkomende technologie en één over duurzaamheid. Zo schrijven we komend jaar over het Internet of Things en geo-engineering.’

Het voorzitterschap van Verbeek duurt twee jaar. Daarna is een herbenoeming mogelijk. De leden van het adviesorgaan worden aangesteld voor een periode van vier jaar.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.