Science Shop Twente is nu Novel-T SMART

| Jelle Posthuma

Science Shop Twente heeft een nieuwe naam: de vraagbaak heet nu Novel-T SMART. De vernieuwde wetenschapswinkel richt de aandacht vooral op het regionale bedrijfsleven, maar ook non-profit organisaties blijven welkom met hun kennisvragen.

Science Shop Twente from now on Novel-T SMART

Science Shop Twente has a new name: the consultant desk is now called Novel-T SMART. The renewed science shop focuses primarily on regional business, but non-profit organizations are also welcome with their knowledge questions.

De naamswijziging is vanuit Novel-T geïnitieerd, zegt coördinator Egbert van Hattem. ‘Het is de bedoeling dat mkb'ers uit de regio een lagere drempel voelen om van de expertise op de UT of het Saxion gebruik te maken. Om het mkb beter de bedienen, gaan we nauwer samenwerken met Saxion Business Point, Career Services en Strategic Business Development op de UT.’

Het is van belang dat de regionale bedrijven samen met SMART over de kennisvraag nadenken, stelt Van Hattem. ‘Als een bedrijf een vraag bij ons indient, gaan we samen met de klant de vraag achter de vraag achterhalen. Dat is onze expertise. Vervolgens bedenken we een geschikte oplossing, zoals een afstudeerproject, een kennisevenement of een gesprek met een vakexpert.’

Dat er meer aandacht komt voor de mkb’ers in de regio is volgens Van Hattem niet geheel nieuw. ‘Toen de wetenschapswinkel zich acht jaar geleden bij Kennispark aansloot, kregen we al de opdracht om meer kennisvragen vanuit het mkb te begeleiden. Vorig jaar beantwoordden we ongeveer tachtig vragen vanuit de non-profitsector en tachtig vanuit het mkb: er is met andere woorden al veel aandacht voor het regionale bedrijfsleven. De naamswijziging moet nog een extra stimulans geven voor het mkb.’

Desondanks hoopt Van Hattem dat ook de non-profitorganisatie hun weg blijven vinden naar SMART. ‘Ik ben persoonlijk gemotiveerd om ook non-profitorganisatie te begeleiden en hoop dat we niet het kind met het badwater weggooien. Gelukkig denk ik dat de UT en het Saxion ook inzien dat maatschappelijke innovaties steeds belangrijker worden, wat vraagt om samenwerking tussen kennisinstellingen en non-profitorganisaties.’ 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.