UT haalt bakzeil in rechtszaak over promotietraject

| Rik Visschedijk

De UT moet van de rechter ruim zestig mille terugbetalen aan het bedrijf Exact Dynamics. De onderzoekovereenkomst tussen beide partijen liep in de soep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs uitspraak in het hoger beroep.

UT loses lawsuit over phd 

The UT has to pay back more than sixty thousand euro to the company Exact Dynamics. The research agreement between the two parties went off the rails. The court in Arnhem recently ruled on the appeal.

Exact Dynamics en de UT kwamen in 2011 een samenwerking overeen. Het bedrijf zou het vierjarige onderzoek door een promovendus van Stefano Stramigioli, hoogleraar Advanced Robotics, betalen. Daarmee was een bedrag van 280.000 euro gemoeid. In ruil zou hij werken aan een Intelligent Variable Impedance Arm (IVIA). Relevant onderzoek voor het bedrijf uit Didam dat onder andere de iARM maakt, een robotarm die mensen met een handicap helpt in hun dagelijkse activiteiten.

De doorslaggevende clausule in het hoger beroep ging over het publiceren van de onderzoeksresultaten. In de onderzoekovereenkomst stond dat de promovendus projectresultaten mag publiceren, maar moet deze eerst ter inzage voorleggen aan het bedrijf. Vindt Exact Dynamics onderdelen van de publicatie strijdig met het bedrijfsbelang, dan worden die uit de publicatie gehaald, zolang dat de wetenschappelijke waarde niet aantast.

slepend proces

Exact Dynamics en de UT stonden in 2014 al voor de rechter, waarbij ze met de beschuldigende vinger naar elkaar wezen. De UT eiste betaling van een factuur. Exact Dynamics wilde de overeenkomst ontbinden. Het bedrijf kreeg gelijk: het contract werd ontbonden. Er volgde een serie van hoger beroepen, want steeds kregen de partijen deels gelijk. De kern: het bedrijf had de facturen moeten betalen en de UT had zich moeten houden aan de afspraken.

Het gerechtshof in Arnhem oordeelt nu dat Exact Dynamics inderdaad van meet af aan niet aan haar betalingsverplichting voldeed. Toch stelt de rechter de UT overwegend in het ongelijk, want het weegt zwaarder dat onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd zonder medeweten van Exact Dynamics.

Daar schoot de UT tekort. De promovendus publiceerde in 2014 een open access-artikel, zonder dat daar formeel om toestemming voor werd gevraagd bij Exact Dynamics. De UT liet in datzelfde jaar een Europees octrooi registreren op een Variable Stiffness Actuator. Als uitvinders werden de promovendus en Stramigioli als begeleidend hoogleraar vermeld. Maar die publicatie en het octrooi kwam voort uit het onderzoek voor Exact Dynamics.

Schadelijk voor het bedrijfsbelang, zo zegt de rechter. Het bedrijf kan geen octrooi meer aanvragen op de kennis. De rechtbank in Arnhem oordeelt nu dat de UT zestig mille aan betaalde facturen aan het bedrijf moet terugbetalen, samen met de eerder gemaakte rechtbankkosten van ruim tien mille.

Daarmee is de kous nog niet af. De rechter kan niet inschatten hoeveel schade Exact Dynamics mist door het mislopen van het octrooi op de technologie. De rechtbank stelt alleen vast dat aan het criterium voor een zogenoemde schadestaatprocedure is voldaan. Voor de universiteit liggen er ook mogelijkheden in die procedure. De rechter constateert namelijk dat Exact Dynamics tekort is geschoten in haar betalingsverplichting. De schade die de UT hiermee heeft geleden, kan dan ook weer ter sprake komen.