‘Maatregelen nodig om studentengroei op te vangen’

| Rik Visschedijk

De bachelor Technical Computer Science lijkt komend collegejaar met honderd studenten te groeien, blijkt uit de vooraanmeldingen. Het totaal van driehonderd studenten kan de opleiding met de huidige bezetting niet aan, zegt opleidingsdirecteur Arend Rensink. Maar van een studentenstop is vooralsnog geen sprake.

Photo by: Annabel Jeuring

'Measures needed to absorb student growth'

The bachelor Technical Computer Science is heading for a growth of a hundred students next year, according to the pre-enrollment. The total of 300 new students cannot be accommodated with the current occupation, says program director Arend Rensink. But for now a student stop is not in order.

In de opleidingscommissie kwam de verwachte instroom in december al ter sprake en werd de omstreden term ‘numerus fixus’ genoemd. Volgens Rensink is daar nu geen sprake van. ‘Ik kijk liever hoe we de verwachte groei opvangen. Daar is wel wat voor nodig: meer docenten, meer ondersteuning en meer ruimtes voor colleges, practica en tentamens. Op onze onderwijsdag in april bespreken we in detail wat we nodig hebben. Dat pakket leggen we vervolgens bij het college van bestuur neer.’

Lastig pakket

Een numerus fixus is omstreden. Minister van Engelshoven, verantwoordelijk voor het hoger onderwijs, is in principe tegen het middel. Ook het college van bestuur van de UT ziet een studentenstop niet zitten. Maar Technical Computer Science zit in een lastig pakket. De vergelijkbare studie in Delft voert komend jaar een stop door en laat maximaal vijfhonderd studenten toe. Eindhoven had al een stop, daar beginnen niet meer dan driehonderd studenten aan de opleiding. Daarmee heeft de UT de enige opleiding zonder studentenstop.

Rensink snapt de terughoudendheid voor een numerus fixus. ‘De arbeidsmarkt popelt om onze studenten’, zegt hij. ‘Het is gek om het aantal studenten in te krimpen. Juist daarom kijken we welke maatregen nodig zijn om onderwijs te geven met hoge kwaliteit.’

Daarvoor is geld nodig voor extra docenten en ondersteuning, beaamt Rensink. Maar ook meer ruimte en die is er nu niet. ‘Ik zit niet bij de discussies waar dit wordt besproken’, zegt hij. ‘Maar ik weet dat men denkt aan tijdelijke bouw aan de overkant van de Hengelosestraat. Of aan The Gallery. De discussie hoe we hiermee omgaan wil ik constructief voeren. Maar dat we wat nodig hebben, is duidelijk.’ 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.