‘UT-vrouwen moeten meer regie op loopbaan nemen’

| Rik Visschedijk

Het OBP Vrouwennetwerk groeit gestaag, zo blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag. In het tienjarige jubileumjaar 2018 noteerde het 332 leden, achttien meer dan het jaar ervoor. Insteek voor de komende jaren: zelf de regie nemen van de loopbaan.

'UT women should take more control over their career'

The OBP Female Network is growing steadily, according to the annual report that has just been published. In the ten-year jubilee year 2018, it recorded 332 members, eighteen more than the year before. Focus for the coming years: taking control of the career yourself.

Afgelopen jaar maakte het Vrouwennetwerk voor ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) een professionaliseringsslag. De stuurgroep, oftewel de dagelijkse leiding, werd opgesplitst in een activiteitencommissie en een gender awareness-commissie. Een logische stap, volgens bestuurder Teresa Brefeld. ‘Je hebt mensen die meer hebben met het organiseren van activiteiten, anderen vinden het interessanter om zich te verdiepen in genderbeleid’, zegt ze.

‘Op deze manier kunnen we vrouwen op de UT nog meer stimuleren om hun eigen loopbaan in eigen hand te nemen’, vervolgt Brefeld. ‘Daar moet ruimte voor zijn vanuit de kant van de werkgever en UT-vrouwen moeten uit hun schulp kruipen. Het is belangrijk dat ze aangeven wat ze willen en waar ze kansen zien. Dat weet ik uit eigen ervaring: ik ben nu 64 jaar en als ik terugkijk, dan zijn de momenten dat ik even afstand nam en reflecteerde op het werk belangrijk geweest. Daar willen we ruimte voor bieden.’

Stappen te zetten

Op het gebied van UT-beleid zijn er nog stappen te zetten, zo blijkt uit het jaarverslag. Begin 2017 werd een beleidsmedewerker diversiteit aangesteld, eerst voor wekelijks twee dagen en later voor drie. Eind 2017 was er een kennismaking met het vrouwennetwerk, maar door omstandigheden is er tot het najaar 2018 geen contact geweest. ‘De taken van deze beleidsmedewerker zijn in die periode verspreid over verschillende mensen’, zegt vrouwennetwerk-bestuurder Ineke Jenniskens. ‘Daardoor hadden wij geen vast aanspreekpunt. Daarbij ligt de aandacht van deze functie vooral bij het diversiteitsbeleid van wetenschappelijk personeel.’

Om aandacht te creëren voor ondersteunend- en beheerspersoneel is in oktober een gesprek geweest tussen het Ambassadeursnetwerk, het vrouwennetwerk, human resources en Mirjam Bult, vicevoorzitter van het college van bestuur. ‘Dat was op initiatief van Marieke Huisman, voorzitter van het Ambassadeursnetwerk’, zegt Jenniskens. ‘We bespraken wat de UT doet op het gebied van loopbaanbeleid voor OBP in het algemeen en secretaresses in het bijzonder. De verdere ontwikkeling en uitvoering van dit beleid ligt in eerste instantie bij HR. Het Ambassadeursnetwerk en wij houden hierbij de vinger aan de pols.’

Leven lang leren

Andere aanleiding voor het gesprek was onder meer de cao-bepaling die zegt dat ‘een leven lang leren’ ook voor OBP belangrijk is. Ondersteunend personeel werkt idealiter vier tot zes jaar in dezelfde functie en maakt dan een volgende stap. ‘Als stuurgroep hebben we besproken op welke manier wij binnen het netwerk aan deze mobiliteit kunnen bijdragen’, aldus Jenniskens. ‘We zetten in op bewustwording van UT-personeel en geven ze handvatten om hun loopbaan in eigen hand te nemen. Ook activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling horen daarbij, net als informatieve bijeenkomsten.’

Zo werd in januari van dit jaar een bijeenkomst gehouden waar initiatieven werden gepresenteerd  bij de faculteit ITC en BMS. Jenniskens: ‘Dit zijn voorbeelden van OBP’ers die een stap in hun carrière maakten met hulp van hun leidinggevenden. Want die ondersteuning heb je beslist nodig voor het plannen van je carrière.’

Jenniskens noemt het vak van secretaresse, dat snel verandert door bijvoorbeeld digitalisering. ‘Hoe pakken de verschillende groepen binnen de UT die uitdaging op? Als OBP Vrouwennetwerk bieden we een podium om zo van elkaar te leren én elkaar te stimuleren. Faculteiten en diensten moeten oog hebben voor de ontwikkeling van hun ondersteunend personeel. Als medewerkers en werkgever daar beide aandacht voor hebben, dan komt dat het individu én de organisatie ten goede.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.