‘Hard gelag voor regio, kleine klap voor UT’

| Rense Kuipers

Volgens Guus Rijnders, wetenschappelijk directeur van MESA+, is er geen enkel UT-project dat sneuvelt door het vertrek van Kees Koolen bij Lithium Werks. Rijnders was één van de UT-onderzoekers die betrokken was bij de samenwerking met de batterijgigant.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Raw deal for region, small blow for UT

According to Guus Rijnders, scientific director of MESA+, no UT project dies because of Kees Koolen leaving Lithium Werks. Rijnders was one of the UT researchers involved in the collaboration with the company. He says the uncertainty about the R&D campus at the former airport is a raw deal for the region, but a small blow for the UT.

Wat was uw reactie op het nieuws van afgelopen vrijdag?

‘Vanuit de regio gezien snap ik dat het een hard gelag is: het is nu allerminst duidelijk of er tweeduizend arbeidsplaatsen voor hoogopgeleiden vrijkomen. Voor de UT is het een relatief kleine klap. Het mag duidelijk zijn dat de wereldwijde ambities van Lithium Werks een enorme kans waren voor de UT, maar het is ook altijd zo geweest dat we onze onderzoekstrategieën niet parallel gaan leggen aan de ambities van een bedrijf.’

Collegevoorzitter Victor van der Chijs meldde al dat de UT geen geld stak in dit plan. Is er wel onnodige energie in dit initiatief gestoken?

‘Nee, dat zeker niet. Evenals Lithium Werks zetten we ons als universiteit in voor de transitie naar schonere energie. Dus we doen al onderzoek op het gebied van energieopslag, slimme elektronica en software. Een R&D-campus vlakbij onze eigen campus was mooi geweest om een brug te slaan tussen fundamenteel onderzoek en een praktische toepassing. Maar ons onderzoek blijft gewoon staan, evenals samenwerkingen met andere grote partners. Eigenlijk geldt voor ieder bedrijf dat als er een onderzoeksvraag en bijbehorende financiering is, we een samenwerking kunnen opstarten.’

Was daar al sprake van vanuit Lithium Werks?

‘Nee, voor zover ik het weet zijn er tot nu toe geen projecten opgestart of mensen aangenomen. Er sneuvelt dus ook geen enkel project.’

Hoe nu verder? Zoals bekend is Kees Koolen geen ceo meer bij Lithium Werks en splitst hij zich af van het bedrijf met zijn eigen Koolen Industries.

‘Precies. Die splitsing kan misschien nog beter uitpakken voor de R&D-campus. Want het idee is nog niet helemaal afgeschoten, laten we wel wezen. Ik zie de voordelen ook wel, als Koolen zich niet meer richt op het wereldtoneel en alleen focust op Europa. Maar ook als UT zitten we nu in de wachtrij. Kees Koolen kennende blijft hij niet stilzitten. Maar de tijd zal ons leren of dit ambitieuze project wordt voortgezet.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.