Twaalf gevluchte academici aan de slag in Nederland

| HOP, Hein Cuppen

Twaalf academici die hun vaderland zijn ontvlucht vanwege een oorlog of een andere bedreigende situatie, kunnen met steun van NWO een jaar lang wetenschappelijk onderzoek doen in Nederland.

Afgelopen mei stelde onderzoeksfinancier NWO 750 duizend euro beschikbaar voor gevluchte academici die hun carrière weer willen oppakken. Om in aanmerking te komen voor een beurs moeten zij ten minste een masterdiploma hebben en over een Nederlandse verblijfsvergunning beschikken.

Belangstellenden konden zich melden bij NWO waarna universiteiten en andere instellingen konden kijken welke vluchtelingen bij lopende projecten aan de slag konden als junior- of senioronderzoeker.

De instellingen dienden in totaal 41 aanvragen in, waarvan er 12 zijn gehonoreerd. Het gaat om uiteenlopende onderzoeken, bijvoorbeeld naar de gevolgen van klimaatverandering voor de Surinaamse kust, het gebruik van geavanceerde MRI-technieken om het risico op een herseninfarct bij de behandeling van aderverkalking te reduceren, en naar de betrokkenheid van Syrische studenten als paramilitairen in het conflict in Syrië.

De subsidie is onderdeel van de pilot ‘Vluchtelingen in de wetenschap’ die NWO heeft ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.