Geen dubbel collegegeld bij double degree

| Rik Visschedijk

Uitwisseling wordt voor masterstudenten in double en joint degree-programma’s makkelijker. Door een wetswijziging hoeven zij geen dubbel collegegeld meer te betalen voor een studieperiode bij partneruniversiteiten. De studies Mechanical Engineering en European Studies maken al gebruik van de regeling.

No double tuition fees for exchange

Exchange will be easier for Master's students. Due to a change in the law, they no longer have to pay double tuition fees for a study period at partner universities. The Mechanical Engineering and European Studies studies are already using the scheme.

Inge Boomkamp, programmamanager internationale projecten, zegt dat het om een administratieve oplossing gaat. ‘In de zomer is door het college van bestuur een richtlijn vastgesteld voor gezamenlijke programma’s met partneruniversiteiten en instituten. Tegelijk is de wet in Nederland veranderd, waardoor het toegestaan is om studenten van gezamenlijke programma’s met buitenlandse instellingen vrij te stellen van collegegeld. In Nederland kennen we dit al langer als het “bewijs betaald collegegeld”. Voor onze twee partners, de universiteit van Münster en ITA in Brazilië, hebben we nu een concrete regeling: onze studenten kunnen die kant op en wij krijgen studenten vanuit Duitsland en Brazilië. Dit met gesloten beurs.’

Betaalbaar

Het is voor studenten betaalbaarder om op uitwisseling te gaan en er is beter zicht op de studenten. Boomkamp: ‘Tot nu toe gingen studenten ook wel, maar schreven zich tijdelijk uit bij de UT. Zo hoefden ze niet twee keer collegegeld te betalen. Daarmee waren ze uit ons zicht en konden we ze niet goed bereiken.’

Andere opleidingen kunnen ook aanspraak maken op de regeling. De buitenlandse partner en het programma moeten dan wel kwalitatief voldoen en de uitwisseling mag niet te kleinschalig zijn. ‘Het gaat om strategisch samenwerking’, aldus Boomkamp. ‘Dat is ook een belangrijk voordeel van deze regeling: we halen de banden met onze strategische partners verder aan.’