Nieuw elan voor campuskunst

| Rense Kuipers

Een nieuwe kunstcommissie, de Campus Art Advisory Committee, is onlangs opgericht. Het is de opvolger van de Adviescommissie Beeldende Kunst. Die stierf een stille dood. Doel van de commissie is onder andere elk lustrumjaar een groot kunstwerk aanbieden.

Photo by: Tim Rijnhout

New UT art committee

The UT has a new art committee, led by university professor Peter-Paul Verbeek. This committee puts resources in an artist in residence, a big artwork on campus every lustrum year and guerrilla art. According to Verbeek, the art has to carry out the ‘high tech, human touch’ ideology.

Een kunstcommissie was al sinds de oprichting van de UT actief, maar stief dit decennium een stille dood. ‘Het Torentje van Drienerlo is in de jaren ‘70 uit die commissie voortgekomen’, vertelt UT-hoogleraar Peter-Paul Verbeek, voorzitter van de nieuwe commissie. ‘Dat waren andere tijden. Vanuit de zogeheten 1 procent-regeling werd 1 procent van de bouwsom bij nieuwbouw gereserveerd voor kunst. Er was op financieel vlak veel mogelijk voor kunst op onze campus.’

Huiskunstenaar

Een grote slag die de achtkoppige commissie maakte, is de toezegging van een jaarlijkse pot geld van 25 duizend euro vanuit het college van bestuur bedoeld voor een huiskunstenaar. ‘Met dat geld kan de kunstenaar twee à drie maanden aan het werk’, zegt Verbeek. ‘Denk aan materiële kosten, huisvesting, reiskosten en publiciteit. Het idee is dat deze artist in residence in het DesignLab komt te zitten. Zo kunnen UT’ers van dichtbij diegene zien werken, naar lezingen luisteren en zich laten inspireren.’

De commissie mikt ook op een groot buitenkunstwerk elk lustrumjaar. ‘Dat is over drie jaar, dus we zijn al begonnen met de zoektocht naar een vooraanstaande kunstenaar. Het maken van zo’n buitenkunstwerk loopt qua kosten al snel in de tonnen. Daarom reserveert niet alleen het CvB geld vanuit het huisvestingsplan hiervoor, maar gaan we ook actief op zoek naar subsidies’, aldus de nieuwbenoemde universiteitshoogleraar.

‘Wild plan’

De derde taak die de kunstcommissie zichzelf oplegt, is het stimuleren van zogeheten guerrilla-kunst. ‘Een wild plan,’ geeft Verbeek toe. ‘De campus is een plek waar kunst op spontane momenten kan ontstaan. Dat willen we aanjagen. Zo is er bijvoorbeeld al nauw contact tussen kunstacademie AKI en het DesignLab. Ik kan me voorstellen dat vanuit die samenwerking guerrilla-projecten het licht gaan zien.’

‘High tech, human touch’ moet volgens Verbeek terugkomen in de nieuwe campuskunst. ‘Dat past ook bij de belofte die ik maakte bij mijn benoeming tot universiteitshoogleraar. Kunst is een middel om de high tech, human touch-gedachte op een andere manier dan via onderwijs, onderzoek en lezingen uit te dragen. Kunst en wetenschap hebben immers genoeg raakvlak. Evenals wetenschappers nemen kunstenaars dingen niet zoals ze zijn en bieden ze een andere kijk op de wereld. Soms moet je vragen niet stellen, maar ze simpelweg uitbeelden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.