Jong Talent Prijzen voor twee UT’ers

| Redactie

De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) reikte deze week Jong Talent Prijzen uit aan twee voormalige UT-studenten technische natuurkunde. De Tata Steel-prijs voor materiaalkunde ging naar Luca Bouwmeester, de Shell afstudeerprijs naar Martina Tsvetanova.

Beide studenten ontvingen een geldprijs van 5000 euro voor hun excellente afstudeerwerk. De Jong Talent Prijzen worden jaarlijks toegekend ‘ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken’.

Bouwmeester ontving de prijs voor haar materiaalkundige afstudeerwerk. ‘Ik heb voor mijn onderzoek een bepaald materiaal gestabiliseerd in een andere kristalstructuur.' Bouwmeester volgt nu een PhD aan de UT in de vakgroep Interfaces and Correlated Electrons van Hans Hilgenkamp.

Studiegenoot Tsvetanova schreef haar scriptie over het veranderen van weerstanden in Lanthanum Manganite, een complex oxide-systeem. ‘Toen ik begon aan mijn onderzoek waren er slechts drie andere wetenschappelijke publicaties over elektrochemische weerstanden binnen Lanthanum Manganite.’ Ook zij doet nu haar promotie aan de UT, bij de vakgroep Physics of Interfaces and Nanomaterials. ‘Ik richt me in mijn PhD op groei en stabilisatie van complexe oxides.’