Centraal onderzoek naar mentale klachten studenten

| Rense Kuipers

Er komt een centraal onderzoek naar mentale klachten onder UT-studenten, begin volgend jaar. Doel is te inventariseren in welke mate studenten lijden aan stress en burn-outs. Kartrekker is de afdeling Student Affairs Coaching & Counseling (SACC).

Central research into mental problems UT students

At the beginning of next year, there will be a central research into mental problems amongst UT students. The goal of Student Affairs Coaching & Counseling is to get a clear view of the extent of stress and burnout complaints.

‘Stress onder studenten is een hot item, vooral in de media’, zegt UT-studentendecaan Anne-Marie Hoogland. ‘De media-aandacht begon na een onderzoek van Windesheim-lector Jolien Dopmeijer, gevolgd door een actieplan van het landelijke Netwerk Studentenwelzijn. Kortom: iedereen roept en rapporteert, maar de vraag is wat er exact op de UT speelt. We willen het maatschappelijke debat niet voorbijgaan, maar we gaan er ook niet klakkeloos in mee.’

Daarom gaat SACC inventariseren hoe het precies zit met mentale klachten onder UT-studenten. ‘We hebben een jaarlijks rapport binnen SACC en we ontvangen signalen vanuit individuele casussen. Maar dat is niet genoeg om als universiteit beleid op te maken’, stelt Hoogland.

De aanpak is een expliciete toevoeging aan het instellingsactieplan studeren met een functiebeperking, waarop de universiteitsraad nog advies kan uitbrengen komende maand. ‘Het is niet dat we het niet eerder in de gaten hielden, maar op deze manier kunnen we zwart-op-wit zien of het nodig is om bepaalde acties te ondernemen’, aldus de studentendecaan.

Vanaf februari gaat SACC samen met studenten psychologie, die hun bacheloropdracht vanaf dan uitvoeren, aan de slag met het onderzoek. ‘We zijn nu bezig met de opzet’, zegt Hoogland. ‘We willen sowieso differentiëren tussen Nederlandse en internationale studenten, omdat we signalen opvingen van verschillende soorten problematiek. Tegen de zomer verwachten we de resultaten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.