UT doet mee aan FAIR Data Infrastructure

| Jelle Posthuma

De UT gaat deelnemen aan de vereniging FAIR Data Infrastructure. Het Duits-Nederlandse initiatief ontsluit en verwerkt wetenschappelijke gegevens uit fundamenteel onderzoek.

Het doel van FAIR is het ontsluiten van grote, wetenschappelijke datasets naar de samenleving en industrie om oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke problemen. Voorbeelden zijn vraagstukken op het gebied van energie en gezondheid. De vereniging (‘verein’) vormt een coöperatie tussen verschillende, wetenschappelijke partners die uiteenlopende data leveren en verrijken. 

Open Access

Het uitgangspunt van FAIR Data Infrastructure sluit aan bij de Europese open access doelstelling: alle wetenschappelijke publicaties moeten in 2020 openbaar zijn. Voor de UT ligt de focus van de infrastructuur op de faculteit EWI. Andere belangrijke deelnemers van FAIR zijn ASTRON, Radboud Universiteit Nijmegen, het Max Planck Instituut en de Humboldt Universiteit.

Het besluit van het CvB om mee te doen aan de infrastructuur, lag woensdag ter advies bij de Uraad. De raadsleden zagen geen bezwaar voor samenwerking.