TN-plusprogramma: ‘Geen verplichting, wel ruimte voor verdieping’

| Rense Kuipers

Naast je bachelor technische natuurkunde ook nog dertig studiepunten halen bij informatica. UT-student Mathieu Nass (22) presteerde het. Hij is een van de 32 technische natuurkundestudenten die vandaag hun diploma in ontvangst nemen. Op zijn diploma komt een speciale aantekening.

Mathieu Nass.

30 extra ects with a 'plus programme'

Applied Physics student Mathieu Nass followed a so-called 'plus programme', an initiative started a few years back by his study programme. Through the plus programme, he upped his applied physics ec's with 30 ec extra worth of computer science ec's. His extra effort will give him a special note on his diploma, which he receives today.

Vertel, waarom koos je voor dit plusprogramma?

Nass: ‘Door studievertraging moest ik nog enkele technische natuurkundevakken inhalen, maar dat waren er niet erg veel. Ik sprak mijn studieloopbaanbegeleider en onze gezamenlijke conclusie was dat ik dingen liever numeriek wilde oplossen dan analytisch, zoals bij technische natuurkunde vaak het geval is. Daarom wilde ik kijken hoe informatica mij zou bevallen. We maakten een plan en uiteindelijk schoof ik aan bij colleges van tweede- en derdejaars informatica.’

Hoe beviel dat?

‘Erg goed! Het hielp dat ik er aanleg voor heb. En als ik kijk hoe ik problemen wil oplossen, dan is dat ofwel door “brute kracht” of door een systeem te bouwen dat een probleem vanzelf oplost.’

Is die manier van oplossen het grote verschil met de opleiding technische natuurkunde?

‘Ik denk het wel. Bij TN is er een bepaald abstractieniveau. Informatica is voor mijn gevoel toepasbaarder, wat meer down-to-earth. Ik heb trouwens wel beide disciplines kunnen combineren in mijn bacheloropdracht. Ik onderzocht een nanochip met behulp van ArtificiaI Intelligence learning om de interne dataverwerking door de chip te verbeteren.’

plusprogramma’s bij Technische natuurkunde

De opleiding technische natuurkunde is een paar jaar geleden begonnen met het aanbieden van plusprogramma’s, die op maat worden gemaakt voor studenten. Volgens TN-opleidingsdirecteur Stefan Kooij om studenten de mogelijkheid te bieden zich naast het reguliere curriculum te verdiepen in een richting gerelateerd aan hun onderzoek of actuele ontwikkelingen, zoals momenteel de opmars van ICT op allerlei terreinen. Het gaat om extra studiepunten, benadrukt Kooij. ‘Daarmee past het perfect in onze ambitie om studenten maximaal uit te dagen.’

Kostte het plusprogramma je veel extra tijd?

‘Dat viel mee, omdat ik niet meer zoveel vakken van technische natuurkunde volgde. Ik zou het trouwens niet aanraden om twee volledige modules tegelijkertijd naast elkaar te volgen, dan wordt het wel écht te veel van het goede. Uiteindelijk deed ik vier jaar over mijn bachelor, plus dertig studiepunten voor informatica extra.’

Wat ga je nu doen?

‘Ik ben net begonnen aan mijn master Computer Science, een keuze met dank aan het plusprogramma.’

De liefde voor natuurkunde is bekoeld?

‘Nee, dat zeker niet. Een aantal vakken binnen mijn master kan ik ook bij natuurkunde volgen. Daarnaast kijk ik naar de mogelijkheid om extra natuurkundevakken erbij te volgen. Misschien kan ik afstuderen bij dezelfde vakgroep als waar ik mijn bacheloropdracht deed.’

Tot slot, een aanrader, zo’n plusprogramma?

‘Absoluut. Het is mooi dat we die ruimte krijgen binnen de opleiding. Zo’n plusprogramma is een goede middenweg tussen een honoursprogramma en het volgen van een los vak. Je zit niet vast aan de verplichtingen, maar hebt genoeg ruimte om je te verdiepen in een andere discipline. En de aantekening op het diploma is zeker mooi meegenomen.’