UT-start-ups makkelijker de Chinese markt op

| Rik Visschedijk

Collegevoorzitter Victor van der Chijs was afgelopen week in China om het zestigjarig bestaan van de Chinese partneruniversiteit USTC te vieren. Daar werkte hij met een UT- delegatie aan uitbreiding van de samenwerking: zo moeten UT-start-ups straks makkelijker de Chinese markt kunnen betreden.

USTC-studenten geven een voorstelling, ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan.

USTC is één van de zes strategische partners van de UT, zo zegt beleidsadviseur internationale betrekkingen David Pho, die deel uitmaakte van de delegatie . ‘Dat wil zeggen dat we verregaande samenwerking hebben, en dat we elkaars netwerk gebruiken. Dat netwerk bestaat onder andere uit contacten bij de overheid en het bedrijfsleven.’

Pho vervolgt: ‘USTC heeft een kennisecosysteem vergelijkbaar met de UT. De stad Hefei is één van de drie Science and Technology knooppunten in China, samen met Beijing en Shanghai. Eén van de afspraken is dat we Novel-T en haar Chinese evenknie bij elkaar brengen. Voor onze start-ups en spin-offs betekent dat toegang tot de businessondersteuning in China.’

Internationalisering

Een ander punt waar volgens Pho concrete afspraken over zijn gemaakt is de internationalisering van het curriculum. ‘USTC is wat betreft internationale opleidingen niet zo ver als de UT, daarom hebben wij onze hulp aangeboden’, zegt hij. ‘Bijvoorbeeld bij het opzetten van een Engelstalige minor in chemie en ondernemerschap. Dat is goed voor de UT, omdat we ons hiermee in China profileren als een internationale universiteit. En we weten hoe het curriculum eruit ziet. Daarmee wordt het makkelijker om studentenuitwisseling te organiseren.’

Onderzoekers koppelen

Ook op onderzoeksgebied willen de twee universiteiten meer samenwerken. Dat begint volgens Pho door onderzoekers bij elkaar te brengen. ‘In China hielden we daarom de bijeenkomst: Friends of UT and USTC. Daar ontvingen onze collegevoorzitter, USTC-vicevoorzitter en UT-alumnus Chusheng Chen studenten die het CuriousU-programma volgden, eerdere uitwisselingsstudenten, PhD’s, postdocs en onderzoekers. De komende tijd willen we dit netwerk uitbreiden nog meer van onze collega’s koppelen aan Chinese studenten en wetenschappers.’

Gezamenlijk onderzoek heeft volgens Pho zeker kans van slagen. ‘We hoorden bij bezoeken aan lokale Chinese overheidsautoriteiten dat ze relevante onderzoeksprojecten en laboratoria financieel willen ondersteunen. Daar ligt een kans voor ons.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.