Loop stage in het buitenland, zegt Van Engelshoven

Het is goed als studenten op jonge leeftijd een ‘internationale bril’ opzetten, vindt minister Van Engelshoven. Ze moedigt iedereen aan om een stage in het buitenland te volgen.

Photo by: Arjan Reef

‘Mocht er iemand in de zaal zitten die nog twijfelt om aan een stage in het buitenland te beginnen… dan zeg ik: ga ervoor’, zei de minister gisteren in een toespraak bij Aeres Hogeschool in Almere. ‘Reken er maar op dat je je internationale blik nooit meer verliest. Want er is iets wezenlijks in je veranderd.’

Internationalisering onder vuur

De internationalisering in het hoger onderwijs ligt de laatste jaren onder vuur. Er klinkt kritiek op het vele Engels in de opleidingen en de grote toestroom van buitenlandse studenten. Daar ging de minister niet op in.

Ze prees juist het internationale perspectief van de Aeres-opleidingen. De hogeschool met vestigingen in Almere, Wageningen en Dronten biedt ‘groene’ opleidingen op het gebied van landschap, voedsel en dieren, maar ook opleidingen bedrijfskunde en techniek.

Doorstromen

Onder Aeres vallen ook vmbo- en mbo-opleidingen en ook daar sprak Van Engelshoven lovende woorden over. Leerlingen kunnen goed doorstromen van het ene naar het andere onderwijsniveau.

Binnenkort kun je via Aeres ook doorstromen naar de Vrije Universiteit, prees ze. ‘In tijden waarin ik vanuit Den Haag hard werk aan de toegankelijkheid van het onderwijs, ondersteun ik dit soort afspraken graag.’

Hoe ze daar precies aan werkt, zei ze er niet bij, maar met het oog op de toegankelijkheid heeft het kabinet voor eerstejaars studenten het collegegeld gehalveerd. Dat moet de stap naar een hbo- of wo-studie kleiner maken. Ook wil Van Engelshoven het bindend studieadvies minder streng maken, zodat studenten zich in hun eerste jaar minder zorgen hoeven te maken om hun studiepunten.

Basisbeurs

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs staat volgens critici onder druk door de oplopende studiekosten. In 2015 is de basisbeurs wegbezuinigd en de collegegelden zijn de afgelopen jaren flink gestegen.

Met name mbo’ers lijken daar last van te hebben. Zij gaan minder vaak naar het hoger onderwijs dan in de jaren vóór het nieuwe leenstelsel. Ook jongeren van niet-westerse afkomst, die vaker met een omweg naar het hoger onderwijs gaan, lijken enigszins gehinderd te worden.

Dit najaar stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer over haar plannen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te verbeteren.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.