‘Basisbeursgeld DesignLab naar onderwijsvernieuwing’

| Rik Visschedijk

Het DesignLab kreeg de afgelopen twee jaar 2,7 miljoen begroting, vanuit de ‘voorinvesteringen’ die de UT deed van het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs. Directeur DesignLab, Frank Kresin: ‘We hebben een uniek lab opgebouwd waar studenten en onderzoekers multidisciplinair aan maatschappelijke thema’s werken.’

De universiteiten hebben de afgelopen jaren voorinvesteringen gedaan met het geld dat dit jaar vrijkomt. De voorwaarde vanuit het rijk: de penningen moeten in de verbetering van onderwijskwaliteit worden gestoken. De UT koos, zo blijkt uit het jaarverslag 2017, om dat voor een flink deel in het DesignLab te doen.

De beslissing om deze gelden in het lab te steken, is van voor Kresin’s tijd. ‘Maar ik weet dat de begroting is goedgekeurd door de Uraad en de facultaire medezeggenschap’, zegt hij. ‘Van dat geld hebben we dit lab opgebouwd en betalen we onze faciliteiten en ondersteuning. We bieden een open ontmoetingsplaats waar de universiteit, bedrijven, overheden en non-profit instellingen elkaar leren kennen en samenwerken. Een deel van het budget verdienen we ook weer terug.’

Verbetering van onderwijs, het doel van dit budget, zit daar volgens Kresin zeker in. ‘De 35 DreamTeam-studenten runnen het lab met 37 research fellows en drie hoogleraren. We zijn een compleet nieuwe vorm van onderwijs aan het ontdekken, en daar profiteert de individuele student ook van. Zo hebben we dit kalenderjaar 96 modules deels of geheel gehuisvest en er zijn in het lab nieuwe initiatieven voor de UT begonnen, zoals het EnschedeLab, de University Innovation Fellows, WearSustain en het vervolg op Living Smart Campus.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.