Nieuwe ontslagregeling kost UT ruim acht ton

| Rik Visschedijk

UT-werknemers, zowel ondersteunend als wetenschappelijk, van wie het contract afloopt en die twee jaar of meer in dienst zijn geweest, krijgen sinds januari 2018 een geldbedrag mee. De afdeling Human Resources schat dat de UT daar ruim acht ton aan kwijt is.

De transitievergoedingen zijn een nieuw onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Werknemers die niet zelf hun baan opzeggen krijgen een som geld, die ze kunnen gebruiken om nieuw werk te vinden. In de nieuwe cao is opgenomen dat universiteiten die per januari 2018 uitkeren.

Promovendi en postdocs

‘Op de UT gaat het voornamelijk om promovendi en postdocs’, zegt Arno Holterman, hoofd HR Services. ‘Zij krijgen gemiddeld zo’n 3800 euro uitgekeerd als ze de campus verlaten. De eerste vier maanden van 2018 ging het om zeventig personen, in geld om zo’n 2,5 ton. Voor heel 2018 houden we rekening met een iets hoger aantal, want in september stromen er relatief veel mensen uit.’

De UT is volgens Holterman voorbereid op de kostenpost. ‘Het was even afwachten wanneer de transitievergoedingen in zouden gaan. Daarom halen we het bedrag dit jaar uit de reserves van de universiteit. Daarna ligt de rekening bij de faculteiten en de diensten. De grootste druk komt bij de faculteit TNW te liggen, wat die hebben de meeste promovendi en postdocs.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.