Jet Bussemaker hoogleraar in Leiden

Voormalig onderwijsminister Jet Bussemaker wordt op 1 juli hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden. Volgens het bestuur van het ziekenhuis is ze ‘de perfecte kandidaat’ voor de functie.

Bussemaker zal de nieuwe leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bekleden. Ze gaat onderzoeken hoe nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg bijdragen aan een verbetering van de volksgezondheid en hoe beleid en politieke keuzes van invloed zijn op de innovatie van gezondheidszorg.

Bussemaker (1961) werkt twee dagen in de week voor het LUMC en één dag voor de faculteit governance and global affairs van de Universiteit Leiden. In haar onderwijs zal ze zich richten op maatschappelijke vraagstukken als de bevordering van gezondheid en het verkleinen van de verschillen in gezondheid naar sekse, leeftijd, etniciteit en sociaaleconomische omstandigheden, meldt het LUMC in een persbericht.

“Ze zal ingaan op de gevolgen van grote veranderingen in de zorg (marktwerking, decentralisatie, stimulering eigen regie) zodat studenten beter worden voorbereid op veranderingen in de gezondheidszorg en vertrouwd raken met complexe beleidsprocessen.”

De Raad van Bestuur van het LUMC ziet in Bussemaker de perfecte kandidaat om wetenschap, zorg en bestuur met elkaar te verbinden en zo bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg.

Bussemaker studeerde politicologie en promoveerde op het onderwerp ‘individualisering van de sociale zekerheid’. Als PvdA-Kamerlid was ze gespecialiseerd in volksgezondheid en sociale zaken en in het vierde kabinet Balkenende was ze staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tussen 2012 en 2017 was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het tweede kabinet Rutte.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.