UT voor de rechter vanwege verengelsing

| Rik Visschedijk

De Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) daagt de UT samen met de Universiteit Maastricht en de Inspectie van het Onderwijs, voor de rechter. Dat meldt actualiteitenprogramma Nieuwsuur donderdagavond. Volgens BON overtreedt de UT de wet door zonder geldige reden Engels als voertaal te gebruiken. De UT ziet de dagvaarding 'met vertrouwen tegemoet'.

Voorzitter van BON, filosoof Ad Verbrugge (Vrije Universiteit Amsterdam) zegt op de website van Nieuwsuur dat de wet op hoger onderwijs stelt dat onderwijsinstellingen de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands bij Nederlandstalige studenten moet bevorderen. ‘Dat doe je niet als je de opleiding in het Engels aanbiedt.’

BON schreef afgelopen maandag een brief naar de Onderwijsinspectie, waarin ze vroeg naar de documentatie van de inspectie. De vereniging wilde weten wat de inspectie heeft gedaan met eerdere ‘kanttekeningen’ uit haar rapport De Staat van het Onderwijs 2016/2017. BON schrijft in de brief: ‘Welke concrete maatregelen heeft de Onderwijsinspectie tot dusver genomen om het onrechtmatig handelen van onderwijsinstellingen te corrigeren en om niet-noodzakelijke – en voor de onderwijskwaliteit schadelijke – verengelsing tegen te gaan? Welke concrete maatregelen is de inspectie van plan te nemen en wanneer?’     

Als deadline voor de antwoorden op de vragen, gaf BON afgelopen woensdag 12:00 uur mee. Dat wordt nu opgevolgd met een dagvaarding. Volgens BON springen de UT en de Universiteit Maastricht eruit als slechte voorbeelden waar het gebruik van Engels als voertaal te ver is doorgeschoten.

UT: geen zorgen

UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs zegt zich niet al te veel zorgen te maken om de dagvaarding. ‘We hebben nu alleen nog maar een vooraankondiging, dat maakt het wat ingewikkeld. Maar ik zie het vooral als een publiciteitsactie van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland, met weinig kans van slagen. Want de minister van Onderwijs is op het moment bezig met een visie op de internationalisering van het hoger onderwijs. Die komt komende maand.’

De rechtszaak ziet Van der Chijs met vertrouwen tegemoet. ‘We houden ons aan de wet. En voor een technische universiteit, op vier kilometer van de grens, is het gewoonweg heel logisch dat je een internationale taal als Engels als voertaal gebruikt. Inmiddels is een derde van onze staf en studenten internationaal. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we dan een international classroom inrichten, waar we studenten klaarstomen voor een toekomst die ook buiten de grenzen van Nederland kan liggen. Ik moet nog zien of het echt tot een rechtszaak komt.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.