4TU investeert 22 miljoen in onderzoek

| Jelle Posthuma

De 4TU.Federatie kent 22 miljoen euro toe aan vijf onderzoeksprogramma’s binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’. Het gaat om een financiering over een periode van vijf jaar. De UT levert drie van de vijf programmacoördinatoren.

4TU is een samenwerkingsverband van de vier technische universiteiten in Nederland (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University). Het bedrag van 22 miljoen is enigszins vertekend, zegt IJsbrand Haagsma, secretaris generaal van 4TU. ‘Dit totaal gaat uit van een lagere bijdrage van Wageningen. De verdeling van de financiering is grosso modo als volgt: vier aandelen voor Delft, drie voor zowel Eindhoven als Twente en anderhalf voor Wageningen.’

Topsport

Haagsma benadrukt dat het om een samenwerking gaat tussen de vier technische universiteiten. Dat de UT drie van de vijf coördinatoren levert, zegt volgens hem niets over het aandeel in de projecten. ‘Wetenschap is topsport en topsporters zijn egoïstisch. Onderzoekers proberen individueel zoveel mogelijk middelen te vergaren - en dat is ook goed. Maar het is de uitdaging om als team te functioneren. Bij deze vijf projecten gaat het om een samenwerking tussen de vier technische universiteiten, zodat we als Nederland kunnen excelleren.’  

De UT levert zogezegd drie projectcoördinatoren. Tatiana Filatova gaat aan de slag als coördinator van het programma Designing Systems for Informed Resilience Engineering (DeSIRE), Michel Versluis leidt het programma Precision Medicine en Herman van der Kooij coördineert Robots met een ‘soft touch’.

Onderzoeksdoelen

In totaal zijn er zeventien voorstellen ingediend; vijf daarvan krijgen nu financiering tot en met eind 2022. Dit bedrag maken de vier TU’s vrij in het kader van het profileringsbudget en is bedoeld voor onderzoek dat bijdraagt aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

De wetenschappers gaan zich buigen over onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde, ziektepreventie en behandeling, ‘slimme’ industrie, meer veerkrachtige samenlevingen, en de wereldwijde voedselvraag. De onderzoeksvoorstellen vallen binnen thema’s die aansluiten bij de focusonderwerpen uit het topsectorenbeleid, de Nationale Wetenschapsagenda en de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals).

De nadruk van de onderzoeksprogramma's ligt op het aanstellen van nieuw vast wetenschappelijk personeel in de vorm van Tenure Tracks, die zowel onderzoek doen als onderwijs verzorgen. In totaal realiseren de vijf projecten 40 nieuwe Tenure Track-posities.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.