‘Er is een wereld te winnen’

| Rik Visschedijk

De landencoördinatoren van de UT houden de komende maanden netwerkbijeenkomsten over de zeven doellanden. Aanjager is David Pho, de nieuwe beleidsadviseur internationale betrekkingen. ‘We evalueren eind van het jaar. Zijn de partners logisch en kan het beter?’

David Pho denkt dat er nog een wereld te winnen is op het gebied van internationale partnerschappen, onderzoek en uitwisseling. ‘We hebben veel kennis en expertise in huis’, zegt hij. ‘De UT heeft een breed netwerk en een goede internationaliseringsvisie. We lopen voorop in vergelijking met andere Nederlandse universiteiten. Maar, ik wil graag een extra stap zetten door mensen bij elkaar te brengen en van elkaar te leren. Internationalisering is mensenwerk. Het gaat om grensoverschrijdende contacten tussen wetenschappers en studenten.’

Onderwijs- en onderzoekattaché Peking

David Pho begon eind 2017 als senior beleidsadviseur internationale betrekkingen op de UT. Daarvoor werkte hij zeven jaar bij de Nederlandse ambassade in Peking als onderwijs- en onderzoekattaché. ‘Daarmee was ik de verbindende schakel tussen China en het ministerie van OCW, KNAW, Nuffic, NWO en Nederlandse kennisinstellingen’, zegt hij. ‘Mijn opdracht: uitzoeken wat China wil, hoe we daar mee om moeten gaan en waar kansen liggen voor Nederland.’

Het wiel uitvinden

De landencoördinatoren werden in 2016 door de faculteiten voorgedragen om handen en voeten te geven aan internationale partnerschappen. Pho wilde meer samenwerking tussen de coördinatoren en stelde een kamer in de Spiegel beschikbaar. ‘Eén dag in de week komen we samen’, zegt hij. ‘Om ervaringen en best practices binnen de UT te delen. We hoeven niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden. En ik wil de informatie die we verspreid over de UT verzameld hebben, bundelen. Ik zie graag een verschuiving van een individuele aanpak naar een UT-brede.’

Nog belangrijker vindt hij het om de organisatie in te gaan. Onderzoekers en studenten met specifieke kennis van een doelland zijn de internationale ‘ambassadeurs’ van de UT. ‘Zij geven uitvoering aan grensoverschrijdende samenwerking. Ze kennen de cultuur in bijvoorbeeld China, Indonesië of Brazilië. Hun ervaringen zijn goud waard voor andere UT’ers die een internationale samenwerking beter willen opzetten.’

De landencoördinatoren organiseren daarom sessies voor de hele UT-gemeenschap, zegt Pho. ‘We beleggen per doelland een netwerkbijeenkomst waarbij we iedereen uitnodigen die met een land te maken heeft of heeft gehad. We willen in kaart brengen met wie we als UT contact hebben, hoe dat contact verloopt en daar lering uit trekken. Dat geldt voor zowel studenten als docenten.’

Samenwerken met organisaties

Pho ziet graag een verandering in benadering. ‘We hebben weliswaar zeven doellanden, maar het gaat niet per se om het land zelf’, zegt hij. ‘Ik wil kijken naar samenwerkingen die we met organisaties hebben.’ Als voorbeeld noemt hij de samenwerking met het Braziliaanse partnerinstituut ITA. ‘Via dat contact hebben we ook een groot contract gerealiseerd een van de grootste vliegtuigproducenten ter wereld. We liften hiervoor mee op een al bestaande reputatie. Dat is de beste manier van het optuigen van nieuwe, internationale relaties: contacten strategisch inzetten en daardoor het verschil kunnen maken.’


De landencoördinatoren houden de komende maanden inhoudelijke netwerkbijeenkomsten over de doellanden. Binnenkort komt er een pagina op de UT-site over de verschillende landen en activiteiten.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.