'Ondertekening betekent nog geen gedragsverandering'

| Jelle Posthuma

Rector Thom Palstra herkent zich niet in het beeld dat er aarzeling zou zijn bij het CvB om een centrale gedragscode in te voeren. UT-hoogleraar Wiendelt Steenbergen haalde dit donderdag aan tijdens een lunchdiscussie in het DesignLab, die in het teken stond van #MeToo in Academia.

Photo by: RIKKERT HARINK

Steenbergen wil een centrale gedragscode die geldt voor de hele universiteit, ondertekend door alle medewerkers, maar constateert aarzeling bij het CvB. ‘Ik vind het een schot uit de heup’, reageert Thom Palstra. ‘Vooropgesteld: ik waardeer de manier waarop Wiendelt met dit vraagstuk bezig is, maar ik heb het idee dat we binnen de UT wel doorpakken. We hebben al een gedragscode die aangeeft hoe wij binnen de UT met elkaar om moeten gaan.’

Verplicht ondertekenen

De hoogleraar Biomedical Photonic Imaging stelde binnen zijn eigen onderzoeksgroep een interne gedragscode op, die iedereen verplicht is te ondertekenen. ‘Deze code bundelt alle andere documenten en stelt onder andere vast wat onaanvaardbaar gedrag is’, vertelde hij donderdag tijdens de lunchdiscussie.

Volgens Palstra behoort het ondertekenen van de gedragscode tot een van de opties. ‘Er zijn universiteiten die dat doen, alleen is met de ondertekening nog geen gedragsverandering bereikt. Daarom heeft het geen zin om het nu stante pede in te voeren. Wel eisen we van medewerkers dat ze zich aan de huidige gedragscode houden en er van doordrongen zijn. De ernst van de zaak is ons heel duidelijk en het CvB onderschrijft het belang volledig, maar de gedragsnorm is met de ondertekening van een document nog niet bereikt.’

Wetenschappelijke integriteit

De rector erkent dat de gedragscode meer bekendheid behoeft. ‘We werken eraan om de regelgeving beter vindbaar te maken. De komende weken zal de webpagina worden aangepast. Maar het belangrijkste is dat we de gedragscultuur blijven bespreken en op de agenda zetten. Dat doen we binnen een breder kader dan #MeToo. Ook wetenschappelijke integriteit valt onder de ethische code.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.