Rijnders en Van den Berg wd’s MESA+

| Rense Kuipers

Onderzoeksinstituut MESA+ krijgt twee wetenschappelijk directeuren: Albert van den Berg en Guus Rijnders. Hun benoemingen – voor beiden 0,5 fte – gaan met terugwerkende kracht per 1 februari in en gelden voor vier jaar.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk
Links: Albert van den Berg. Rechts: Guus Rijnders.

De ‘brede oriëntatie’ van het instituut voor nanotechnologie was voor het college van bestuur reden om de hoogleraren samen leiding te laten geven aan MESA+. De focus van Van den Berg ligt op biomedische nanotechnologie en fluïdica. En hij trekt de kar bij de onderzoeksprogrammalijn ‘sensing’. Rijnders richt zich op nanomaterialen en fotonica. Zijn onderzoeksprogrammalijn is ‘materials’.

Beide hoogleraren hebben een lange staat van dienst aan de UT. Van den Berg studeerde en promoveerde in Twente en is sinds 1998 hoogleraar en sinds 2010 universiteitshoogleraar.  Rijnders promoveerde cum laude in 2001 en werd in 2010 benoemd tot hoogleraar. Sinds 2015 was hij al interim wetenschappelijk directeur van MESA+.

Met deze benoemingen heeft de UT nu wetenschappelijk directeuren voor alle drie ‘instituten nieuwe stijl’. Twee weken geleden benoemde het CvB Maarten van Steen (Institute for Digital Society) en Nico Verdonschot (TechMed Institute).

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.