Giebels onderzoekt misstanden Defensie

| Rik Visschedijk

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Ellen Giebels, UT-hoogleraar Social Psychology of Conflict and Safety, onderzoekt de misstanden bij Defensie. Een van de aanleidingen is de misbruikzaak in de kazerne Schaarsbergen.

Photo by: Erik Morren

Giebels werkt in de commissie samen met Kees van den Bos (hoogleraar Universiteit Utrecht) en Frans van Oostrum (ministerie van Financiën en de douane).

Eind 2017 kwam de cultuur op de kazerne Schaarsbergen na een publicatie in de Volkskrant in opspraak: er zou op grote schaal drank en drugs gebruikt worden door militairen. Daarnaast wordt gesproken over vernederingen en discriminatie, aanranding en afpersing. Een deel van de misstanden zou gebeurd zijn in het kader van ontgroening. 

De onafhankelijke commissie onder leiding van Giebels is door staatssecretaris Barbara Visser (defensie) ingesteld. De onderzoekers kijken naar deze misstanden in Schaarsbergen en controleren de kwaliteit van de eerdere interne onderzoeken van Defensie. Ook is er aandacht voor de meldingsbereidheid bij slachtoffers, of het meldingssysteem goed werkt en de nazorg.  

Giebels krijg veel ruimte voor haar onderzoek. In de instellingsbeschikking staat dat de onderzoekscommissie toegang krijgt tot alle gebouwen, terreinen en schepen van defensie. Medewerkers van het ministerie van Defensie zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. (Oud)-Defensiemedewerkers kunnen ervaringen over ongewenst gedrag of de meldingsprocedure aan de commissie doorgeven via een meldpunt.

Volgens planning rapporteer de commissie 15 maart haar eerste bevindingen. Het eindrapport moet 15 juli klaar zijn.