Bijbaan bindt IT-studenten aan Twente

| Jelle Posthuma

Het bedrijfsleven, de hogere onderwijsinstellingen en de gemeente slaan de handen ineen om IT-talent voor de regio Enschede te behouden. Het consortium wil informaticastudenten al tijdens hun studie een bijbaan aanbieden om ze kennis te laten maken met regionale IT-bedrijven. Beloning: een marktconform salaris en volledige vergoeding van het collegegeld.

Photo by: Markus Spiske / CC 0 /

IT-ondernemingen in de regio hebben een tekort aan geschikt opgeleid personeel. ‘Voor elke werkzoekende zijn er zeven vacatures’, zegt Joeri Constandse van TRIMM. ‘Dat betekent dat zes vacatures niet worden vervuld.’ Een belangrijke oorzaak is dat veel UT-studenten na hun studie uit Twente vertrekken. ‘Voor de universiteit geldt dat 85% van de Informaticastudenten na hun afstuderen vertrekt uit de regio.’

Studierelevante bijbaan

Door samen te werken, willen IT-bedrijven het personeelstekort terugdringen. ‘We willen studenten verleiden om in de regio te blijven’, vertelt Constandse. ‘IT-studenten kunnen tijdens hun studie een studierelevante bijbaan krijgen. De bedrijven die meedoen, trekken de arbeidsvoorwaarden gelijk, zodat er geen onderlinge concurrentie is.’

Het consortium richt zich in eerste instantie op studenten van hbo-ICT en de master Computer Science aan de UT. ‘De nieuwe medewerkers ontvangen een goed salaris en een volledige vergoeding van het collegegeld’, vertelt Constandse. ‘Zo kunnen ze ervaring opdoen én studieschuldvrij studeren. Bovendien kunnen de studenten zelf kiezen bij welk bedrijf ze willen werken en overstappen tussen de verschillende ondernemingen. Naast de student, zien wij ook de ouders als een belangrijke doelgroep. We gaan tenslotte de studie van hun kind bekostigen.’

Begeleiding

Geert Heijenk, opleidingsdirecteur van de master Computer Science aan de UT, is nauw betrokken bij het consortium. ‘We staan positief tegenover samenwerking met lokale partners, mede vanuit onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij en de regio.’ Hij ziet het als een mooie kans voor de studenten om ervaring op te doen in het bedrijfsleven. ‘Vanuit de opleiding zullen we begeleiding bieden aan onze studenten, en de kwaliteit borgen, zoals we dat ook doen bij een stage.’

Naar verwachting begint het project in 2019. Tot nu toe hebben Sigmax, TRIMM, Odin Groep, BetterBe en de gemeente Enschede zich bij het consortium aangesloten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zoveel mogelijk bedrijven meedoen aan het project.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.