GoNano betrekt burgers bij nanotechnologie

| Jelle Posthuma

De UT doet met negen andere partners mee aan het Europese onderzoeksproject GoNano, om nanotechnologie aan te laten sluiten op zorgen en behoeften vanuit de maatschappij. Het project is goed voor twee miljoen euro, waarvan ruim twee ton naar de UT gaat.

Photo by: joggiebotma

Vanuit de UT werkt de vakgroep Communication Science samen met MESA+ aan het thema gezondheid binnen het Europese project. ‘We vragen burgers om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van nanotechnologie’, vertelt verantwoordelijk onderzoeker Anne Dijkstra. ‘Het gaat daarbij om de vraag: wat vinden jullie?’

Connotatie

Nanotechnologie heeft een breed scala aan nieuwe onderzoeksmogelijkheden gecreëerd, maar er zijn ook onvoorziene gevolgen. ‘Onbekend maakt onbemind, legt onderzoeker Sikke Jansma uit, die samen met Dijkstra aan het project werkt. ‘We willen het publiek bij de ontwikkelingen betrekken.’

De vakgroep gaat op zoek naar drie onderzoekers van MESA+, die interessante casussen kunnen inbrengen. ‘In oktober of november nodigen we een representatieve groep van 50 burgers uit in het DesignLab voor een citizen consultation’, vertelt Jansma. ‘Op deze dag bespreken we het onderzoek van de wetenschappers. Wat zijn ze aan het doen? De burgers krijgen informatie, maar ze kunnen ook meepraten.’

Behoeftes

Een mogelijk voorbeeld is de nanopil, die onder andere kanker in de slokdarm kan ontdekken. ‘Nanotechnologie maakt de ontwikkeling van de pil mogelijk, maar welke behoeftes ontstaan er door deze nieuwe techniek?’, vraagt Jansma zich af. Dijkstra vult aan: ‘Het is interessant voor ons wetenschappers om de mening van het publiek daarover te horen, maar het is voor de burgers zelf ook interessant.’   

Naast deze citizen consultation-dag gaat de groep om tafel met bedrijven, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Uiteindelijk moet uit deze samenwerking een onderzoeks- en beleidsagenda volgen, die aansluit bij de behoeften en bezwaren vanuit de maatschappij.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.