Moeten scripties over Vondel in het Engels?

| HOP, Bas Belleman

Een Nijmeegse literatuurstudent wilde voor haar researchmaster een scriptie over Joost van den Vondel schrijven. Dat moest in het Engels. Kan het echt nergens meer in het Nederlands?

Voor de masterscriptie over dichter Joost van den Vondel moesten alle citaten vertaald worden. Weg was de poëtische kracht van het Nederlands. De anekdote treft een gevoelige snaar nu de discussie over Engels in het hoger onderwijs weer is opgelaaid.

“Het is moeilijk verteerbaar dat de studie van de Nederlandse taal en cultuur in Nederland niet meer op het hoogste niveau beoefend kan worden”, schrijft hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen vandaag in de Volkskrant.

Ze krijgt veel bijval, maar één ding klopt niet. Er is een tweejarige onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. “Deze onderzoeksmaster is uniek in haar soort”, staat in de omschrijving. “Nergens anders vind je de mogelijkheid om in het Nederlands de Nederlandse literatuur en cultuur te bestuderen.”

Het is dus toch mogelijk om Nederlands op het hoogste niveau te studeren (oftewel in een tweejarige masteropleiding), maar niet in Nijmegen. Buiten Utrecht lijkt het inderdaad nergens meer mogelijk.

In Groningen bijvoorbeeld is de voertaal “Engels (100%)” en ook in Leiden is de tweejarige masteropleiding literary studies Engelstalig. Er zijn overigens wel eenjarige masteropleidingen in het Nederlands.

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen is de researchmaster dus Engelstalig, maar in de onderwijs- en examenregeling lijkt toch een voorbehoud te worden gemaakt. Examens en tentamens worden “in beginsel afgenomen in het Engels”, staat erin.

Maar als je zelfs over Vondel niet in het Nederland mag schrijven, worden er in de praktijk kennelijk geen uitzonderingen gemaakt. De faculteit was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.