Gemeente en kennisinstellingen bundelen krachten

| Jelle Posthuma

De gemeente Enschede en de vier Twentse kennisinstellingen tekenden dinsdag in het stadhuis een convenant voor de komende vier jaar. De UT, Saxion, AKI en ROC slaan met de gemeente de handen ineen om talent naar Enschede te halen en aan de stad te binden.

De burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, opende de bijeenkomst. ‘We weten elkaar in Enschede goed te vinden’, sprak hij. ‘Met de intensieve samenwerking willen we talent, op alle niveaus en uit de hele wereld, naar Smart Enschede halen.’ Van Veldhuizen noemde de UT als voorbeeld om zijn woorden kracht bij te zetten. ‘In 1977 had de universiteit 2500 studenten. Nu, 40 jaar later, zijn het er 10.000. We halen steeds meer goede mensen naar Enschede.’

Verzilveren

Trudy Vos, bestuurslid van ROC van Twente, noemde Enschede ‘de hoofdstad’ van Twente. ‘Dat geeft ook verplichtingen’, stelde zij. ‘We moeten de komende vier jaar het convenant gaan verzilveren, concreet worden en projecten afmaken.’

Enschede Lab

Een van de concrete voorbeelden is het Enschede Lab dat bestaat uit het Ondernemerslab (ROC van Twente), Stadslab (Saxion), het DesignLab van de UT en de AKI. Studenten van de vier kennisinstellingen werken erin samen met burgers. ‘We willen wicked problems aanpakken’, zegt Frank Kresin, directeur van DesignLab. ‘Deze problemen zijn dusdanig groot dat partijen moeten samenwerken. We gaan de wijken in en vragen de smaakmakers van de buurt welke problemen er leven. Dat kan bijvoorbeeld eenzaamheid of schooluitval zijn.’

Unieke samenwerking

Kresin denkt dat burgers wel degelijk zitten te wachten op deze samenwerking. ‘Er zijn oplossingen voor hun problemen. Studenten komen samen met burgers tot oplossingen voor een gezonder en welvarender Enschede’. Hij vermijdt liever de term ‘helpen’. ‘Het is voor en met burgers. De samenwerking is uniek, omdat alle kennisinstellingen meedoen. De studenten van de UT, Saxion, AKI en ROC hebben allemaal iets anders te bieden.’

Goedheiligman

Na het tekenen van de overeenkomst, kreeg het gezelschap onverwacht hoog bezoek. Sinterklaas betrad de zaal en sprak de aanwezigen toe met een gedicht. Met zijn rijm beklonk de goedheiligman het convenant.