‘Moslims moeten ook zélf de media zijn'

| Mathijs de Ruiter

Omer El-Hamdoon is voorzitter van de Britse moslimvereniging en sprak gisteren in de Waaier over de impact van media op moslims. Hij gaf zijn lezing op uitnodiging van de UT Muslims Student Association.

‘Moslims of de islam komen vaak in het nieuws, maar meestal op een negatieve manier, helaas. Goed nieuws over deze groep kent een onderrapportage’, laat El-Hamdoon weten. Een voorbeeld: ‘In Denemarken is minder dan 3% procent van de bevolking moslim, maar vult deze groep 35% van de nieuwsberichten waarvan 65% negatief nieuws is.’

Er is volgens El-Hamdoon een aantal redenen die de cijfers verklaren. ‘Ten eerste rapporteren de media gewoon wat er gebeurt en er was de afgelopen tijd veel negatief nieuws rondom moslims en de islam.’ Vervolgt: ‘Daarnaast levert nieuws omtrent moslims vaak sensationele headlines op. Controversieel nieuws is gewild. Verder zijn moslims vaak niet zo betrokken in genormaliseerde frames zoals literatuur en de wetenschap.’

Stereotypering en dehumanisatie
Als voorzitter hoopt El-Hamdoon bij te dragen aan een verandering van negatieve stereotypering  van moslims en de islam. ‘Media gebruiken het woord moslim vaak ook op een irrelevante manier. Waar, zij normaal gesproken geen nationaliteit beschrijven als dat niet nodig is, gebeurt dat wel bij nieuws over moslims.’

El-Hamdoon beschrijft wat de impact is van mediaberichten over moslims. ‘Als op een cv een islamitische naam prijkt, heeft deze persoon 43% minder kans uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek.’
Verder is er volgens hem sprake van ontmenselijking. ‘Moslims worden soms niet als onderdeel van de maatschappij gezien wat tot hiërarchieën in de samenleving leidt.’ Hier ziet El-Hamdoon een grote rol weggelegd voor de moslimverenigingen.

Participeren in de samenleving
‘Moslims moeten ook zélf de media zijn. Positieve berichten, zichzelf laten zien en zelf bijdragen leveren.’ Daarnaast wil de Britse moslimvereniging haar leden stimuleren tot grotere maatschappelijke betrokkenheid. ‘Er zijn genoeg moslims die grootse en mooie dingen doen, maar we willen ze ook graag meer zien op sociaal-maatschappelijke vlakken.’ De vereniging stimuleert Britse moslims om als burgers deel te nemen aan politieke en sociale besluitvormingsprocedures. Hiervoor organiseert de verenging trainingen en delen de leden kennis met andere moslimverenigingen over de wereld. De lezing in de Waaier is er een voorbeeld van.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.