Naar een consequent UT-rookbeleid

| Rik Visschedijk

Het rookbeleid op de UT gaat veranderen. Zo komen er niet-rookzones en krijgen sommige rookplekken een overkapping.

Stukje bij beetje ziet de UT meer toe op het rookbeleid op de campus. Zo ging afgelopen zomer de sigaret op het terras van de Vrijhof in de ban. Henri Holtkamp van de HR-afdeling Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) was daarbij betrokken. ‘Tegelijk kreeg ik de vraag van het Facilitair Bedrijf om het rookbeleid op de hele campus te bekijken. Want die is versnipperd. Op de ene plek mag je tot tien meter van een gebouwingang niet roken, op de ander tot vijfentwintig. En doofpotten voor sigaretten staan soms pal naast de ingang. Dat is inconsequent.’

Markeringen en doofpotten

En dus maakte Holtkamp een rondje over de campus. ‘Welke voorzieningen zijn er al en wat ontbreekt? En vooral, hoe maken we de regels en voorzieningen consequent? Met die input schreef ik een plan.’

De uitkomst: er komen duidelijke markeringen op het straatwerk. ‘Naar het voorbeeld van ziekenhuizen of bij Saxion’, vervolgt Holtkamp. 'Het voordeel is dat rokers geen afstand meer hoeven te schatten. Ze zien duidelijk waar de sigaret niet welkom is. De doofpotten verplaatsen we naar die zones. Om tegemoet te komen aan de rokers creëren we rookplekken, deels overdekt. Bijvoorbeeld bij de Vrijhof, op het O&O-plein en bij de Spiegel. Dit plan is inmiddels goedgekeurd door het college van bestuur.’

Een verbod is niet veel zonder handhaving. Hoe gaat de UT daarmee om? ‘We gaan geen boetes uitschrijven’, zegt Holtkamp. ‘De parkeertoezichthouders die we vanuit de participatiewet inhuren krijgen de taak om rokers waar nodig aan te spreken op hun gedrag.’

Rookbeleid onder de loep

Naast deze ingrepen op de campus ligt het algehele rookbeleid onder de loep. Deze week is een werkgroep met leden uit het centraal VGM-overleg samengesteld. ‘Het huidige beleid stamt uit de tijd van het invoeren van de tabakswet uit 2004’, zegt Holtkamp. ‘Er staan nog bepalingen in die achterhaald zijn. Zo staat omschreven dat afdelingen een rookruimte in het gebouw mogen creëren als daar behoefte aan is. Dat lijkt me inmiddels een gepasseerd station.’

De werkgroep kijkt naar de huidige behoeftes op de campus en inventariseert verschillende visies op het roken. ‘En we betrekken maatschappelijke trends en ontwikkelingen vanuit verschillende perspectieven. We gaan er volledig open in’, aldus Holtkamp. ‘Van een rookvrije campus, tot een UT waar je praktisch overal mag roken, alles is mogelijk. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan het uitbreiden van de hulpmogelijkheden bij het stoppen met roken.’

Holtkamp wil de hele UT betrekken in dit proces. ‘Juist ook van de rokers willen we horen wat hun ideeën zijn. We nodigen iedereen uit om hierover mee te denken.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.