Bussemaker eist landelijke declaratieregels

Als universiteiten en hogescholen niet snel op de proppen komen met een uniforme regeling over de hoogte van declaraties, wordt die bij wet vastgesteld, dreigt minister Bussemaker.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert Bussemaker op een onderzoek van de Onderwijsinspectie naar het declaratiegedrag van bestuursleden van de Universiteit Utrecht. Die zouden ten onrechte dure vliegtickets, etentjes en taxiritten vergoed hebben gekregen.

Onvoldoende sober

Een deel van de declaraties die bestuurders van de Universiteit Utrecht van 2013 tot en met 2015 indienden was volgens het vandaag verschenen onderzoek inderdaad ‘niet doelmatig’ en ‘onvoldoende sober’. Het ging om een bedrag van ruim 25 duizend euro.

Daarnaast betwijfelt de inspectie of het wel nodig was dat bestuurders in totaal negen keer businessclass vlogen en of ze niet in te dure hotels logeerden. Daarmee was in totaal bijna veertigduizend euro gemoeid.

Minister Bussemaker vindt dat ‘niet acceptabel’ en roept de Utrechtse bestuurders op om ‘meer soberheid’ te betrachten. Inmiddels heeft de universiteit haar declaratieregels aangescherpt, zegt de voorzitter van de raad van toezicht tegen universiteitswebsite DUB.

Uniforme regels

Wat zich volgens de minister wreekt, is dat er geen wettelijke regels zijn over de hoogte van declaraties. Daardoor kan de inspectie volgens haar niet exact vaststellen hoeveel publiek geld er precies is verkwist en dat maakt het moeilijk om tot terugvordering over te gaan.

Het wordt volgens haar hoog tijd dat de universiteiten en hogescholen uniforme regels afspreken over de hoogte van declaraties, die op 1 januari 2018 van kracht zouden moeten worden. De universiteiten zeggen daaraan te werken, schrijft de minister, maar de hogescholen en de vereniging van raden van toezicht van hogescholen ‘hebben vooralsnog aangegeven geen intentie te hebben om een dergelijke regeling op te stellen’.

Bussemaker betreurt dat en dreigt dat er een wettelijke regeling komt als de raden van toezicht van hogescholen en universiteiten niet snel met duidelijk regels komen.

Op de agenda

Voorzitter Pim Breebaart van de Vereniging van toezichthouders van hogescholen bevestigt dat de declaratieregels tot nog toe een zaak van de individuele leden waren. ‘Dit najaar staat het onderwerp op de agenda van de ledenvergadering en gaan we de wens van de minister bespreken.’

Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn geschrokken van de declaraties van de Universiteit Utrecht. ‘Als de hogescholen en universiteiten zelf geen regels willen stellen, dan roepen we de politiek op om deze verspilling van belastinggeld tegen te gaan’, aldus de LSVb.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.