Hele week gratis reizen voor Groningse studenten

| HOP, Matthijs van Schie

Vijfhonderd Groningse studenten mogen dit collegejaar de hele week gratis reizen met het openbaar vervoer, behalve in de ochtendspits. Het experiment moet meer zitplaatsen in bus en trein opleveren.

Het ‘sardientjes-in-blik-gevoel’ is al jaren een grote ergernis van studenten en forensen: wie tussen half zeven en negen uur ’s ochtends in het ov stapt, moet vaak staan. Om beide groepen daarvan te verlossen, is het ov-bureau Groningen Drenthe een experiment begonnen.

Via de website gratisreizenbuitendespits.nl kunnen studenten zich aanmelden voor een ov-kaart waarmee ze in het weekend en buiten de ochtendspits gratis kunnen reizen met de bussen van Qbuzz en de treinen van Arriva. Voor de avondspits geldt zo’n regeling niet; dan kunnen studenten gewoon gratis blijven reizen.

Aantrekkelijk

Wie toch in de ochtendspits met het ov moet reizen, krijgt dezelfde korting (veertig procent) die normaal gesproken in het weekend zou gelden. ‘Op die manier houden we de drempel laag. Het is financieel aantrekkelijk, omdat studenten daarnaast het hele weekend door heel Nederland vrij mogen reizen’, zegt Fleur Gräper van het ov-bureau Groningen Drenthe.

De proef, die het hele collegejaar duurt, is onderdeel van de maatregelen die worden genomen om de stad Groningen bereikbaar te houden tijdens werkzaamheden aan de wegen en het spoor.

Tweehonderd miljoen

Het kabinet denkt al jaren na over manieren om studenten uit de spits te krijgen. Als dat lukt hoeft het ministerie van Onderwijs de ov-bedrijven tweehonderd miljoen euro minder te betalen voor de ov-studentenkaart.

Minister Bussemaker riep de universiteiten en hogescholen drie jaar geleden op hun roosters om te gooien, zodat studenten niet meer ’s ochtends vroeg met het ov hoefden te reizen. Als instellingen de minister niet tegemoet komen, kan ze haar bezuiniging niet doorvoeren en blijft er tweehonderd miljoen minder over voor het hoger onderwijs.

Reizen op zondagavond

Veel instellingen, waaronder de Hogeschool Rotterdam, wilden er niets van weten. Ook studenten waren tegen en organiseerden een ludiek ‘NK treinreizen in de spits’, waarvoor overigens maar vijf studenten kwamen opdagen.

Dit voorjaar nog besprak Bussemaker met de ov-bedrijven de mogelijkheid om studenten met een ov-weekkaart ook op zondagavond gratis te laten reizen. Dan zouden ze na een bezoek aan hun ouders eerder terug kunnen naar de stad waar ze studeren, en niet meer in de maandagochtendspits belanden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.