Bussemaker: mantelzorgende studenten voldoende ondersteund

| HOP, Irene Schoenmacker

Hogescholen en universiteiten houden genoeg rekening met mantelzorgende studenten, denkt demissionair minister Bussemaker. Wel raadt ze de onderwijsinstellingen aan alert te blijven en studenten waar nodig tegemoet te komen.

Photo by: Matthias Zomer

Afgelopen maand bleek uit een enquête van de Hogeschool van Amsterdam dat minstens zestig procent van achthonderd bevraagde studenten zorgt voor een hulpbehoevend familielid. Ruim de helft daarvan miste in twee weken tijd een les of schoolafspraak, terwijl 37 procent zelfs meerdere keren verzuimde.

Vorig jaar werd een soortgelijk onderzoek gehouden onder duizenden studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Windesheim. Mantelzorgende studenten bleken vaker studievertraging op te lopen, sneller te overwegen met hun studie te stoppen en vaker last te krijgen van psychische problemen.

Geen signalen

Hoe zit dat bij andere hogescholen en universiteiten, wilde Frank Futselaar (SP) van minister Bussemaker weten. Navraag bij de Vereniging Hogescholen en universiteitenvereniging VSNU wees uit dat die ‘geen signalen’ hebben ontvangen die op te weinig ondersteuning wijzen. 

Toch vindt Bussemaker wel dat instellingen ‘alert’ moeten zijn. ‘Studerende mantelzorgers verdienen waardering voor de zorg die zij leveren’, schrijft de minister, ‘en er moet aandacht uitgaan naar mogelijkheden om hen te ondersteunen.’

Flexstuderen

Ze erkent dat deze studenten minder tijd aan hun studie kunnen besteden en sneller vertraging oplopen. Instellingen zouden zich daarom flexibel op moeten stellen, adviseert Bussemaker, maar ze wil niet voorschrijven op welke manier dat moet. ‘Ik kan me namelijk goed voorstellen dat per individueel geval bezien moet worden wat nodig en wenselijk is voor de student.’

Flexstuderen kan wellicht uitkomst bieden voor mantelzorgende studenten, schrijft ze verder, maar dat zal uit de evaluatie van een nog lopend experiment moeten blijken. Daaraan doen overigens maar twee universiteiten en twee hogescholen mee en ook de belangstelling vanuit de studenten varieert nogal per instelling.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.