Hoe populair is flexstuderen?

| HOP, Matthijs van Schie

Vier instellingen beginnen komend studiejaar met het experiment flexstuderen: studenten kunnen hun eigen tempo kiezen en betalen alleen voor vakken die ze echt volgen. De belangstelling wisselt sterk. Ook omdat niet alle instellingen even flexibel zijn.

Een bestuursjaar, een intensieve bijbaan of zorgtaken? Dat kan het volgen van vakken knap lastig maken, maar toch betaal je dan ‘gewoon’ het volledige collegegeld. Dat kan anders, dachten VVD en PvdA, en dus kwamen ze met het experiment flexstuderen: alleen betalen voor het onderwijs dat je daadwerkelijk volgt.

Het animo viel wat tegen. Alleen de Universiteit van Amsterdam, Tilburg University, de Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Utrecht tekenden in. Allerlei groepen, zoals mantelzorgers, topsportstudenten en studenten met een eigen bedrijf, zouden namelijk geholpen zijn met meer flexibiliteit, dachten zij.

De Universiteit van Amsterdam stelde, na enig aarzelen, vierhonderd plaatsen beschikbaar voor een beperkt aantal opleidingen. Eind mei bleken 335 studenten zich te hebben aangemeld. Omdat een aantal van hen niet voldeed aan de voorwaarden – zo is flexstuderen niet toegestaan voor eerstejaars en voor studenten met een negatief bindend studieadvies – bleven er uiteindelijk 238 aanmeldingen over.

Speculeren

Vooral de economische opleidingen stroomden snel vol, zegt UvA-woordvoerder Annelies van Dijk. ‘Je zou inderdaad verwachten dat daar veel studenten tussen zitten met een eigen bedrijf. Maar dat is speculeren, want we hebben de achtergrond van de aanmelders nog niet volledig in kaart gebracht.’

In Zwolle, bij de Hogeschool Windesheim, is de belangstelling ronduit overweldigend. Voor de vijftig beschikbare plaatsen meldden zich ruim driehonderd studenten. Er is dus nog een flinke schifting nodig. ‘Misschien voldoet niet iedereen aan de voorwaarden, maar zelfs dan moeten we vast nog een selectie maken’, legt woordvoerder Lex Kloosterman uit.

Bij Windesheim zijn ouderejaars studenten van alle opleidingen welkom, mits ze een positief studieadvies hebben, zegt Kloosterman. ‘We hebben bewust geen heel strikte selectie toegepast. Iedereen kon zich hiervoor aanmelden, want dat past goed bij de nieuwe koers van Windesheim.’

‘Belbundel’

In een interview met het Financieele Dagblad maakte Windesheim-voorzitter Henk Hagoort, dit voorjaar bekend het hoger onderwijs flexibeler te willen maken. Hij wil meer vrijheid voor studenten, onder meer door hen het curriculum via losse modules als een ‘belbundel’ samen te laten stellen. Eerder dit jaar startte bij Windesheim ook al een proef waarbij studenten hun eigen toetsmomenten kunnen kiezen.

In Tilburg was de toelating veel strikter. Daar mogen alleen topsporters, ondernemers en mantelzorgers deelnemen. Daarnaast is flexstuderen er lang niet zo flexibel als het klinkt: wie ingeschreven staat als ‘flexstudeerder’ moet tussen de 30 en 42 studiepunten halen. Tilburgse studenten lopen er dan ook bepaald niet warm voor: slechts acht meldden zich aan, allen topsporters.

Bij de Hogeschool Utrecht loopt de aanmeldingstermijn nog. De instelling kon daarom nog geen cijfers geven over het aantal aanmeldingen.

Overigens moet nog worden afgewacht of alle studenten die zijn aangemeld, zich ook daadwerkelijk zullen inschrijven.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.