Verkiezingen faculteitsraad CTW ongeldig

| Rense Kuipers

De verkiezingsuitslag voor de studentgeleding van de CTW-faculteitsraad is ongeldig verklaard. Vanwege een technische storing afgelopen vrijdag werden negentig uitgebrachte stemmen niet meegenomen in de telling. Medio september vinden nieuwe verkiezingen plaats.

Volgens David Korringa, directeur bedrijfsvoering, is het niet anders. ‘We hebben er alles aan gedaan, in samenwerking met de dienst LISA. Dit is gewoon pech hebben, het overkomt ons geen tweede keer.’

Opnieuw verkiezingen

Waar de storing aan lag, weet Korringa niet. Wel weet hij dat negentig uitgebrachte stemmen uiteindelijk niet in de uitslag zijn meegenomen. De opkomst was rond de 25 procent. ‘Het gaat om een aanzienlijk deel van de stemmen die niet zijn meegeteld. En het is ook niet te herleiden op wie gestemd is.' Korringa vervolgt: ‘We hebben direct gesproken met de studieverenigingen. Conform de regels besloten we opnieuw verkiezingen uit te zetten.’

Die zijn halverwege september. De nu verkozen leden nemen al wel zitting in de faculteitsraad, maar het zou nog kunnen dat de samenstelling na de nieuwe verkiezingen verandert. Korringa: ‘Ik verwacht niet bijzonder veel verschuivingen. Hooguit één positie van de vijf, als er al wat verschuift.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.