Vidi-beurs voor UT-onderzoekers

| Rik Visschedijk

UT-onderzoekers Alexander van Deursen en Saskia Nagel krijgen een Vidi-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze subsidie van 8 ton zetten ze hun eigen onderzoekslijn op. Ook David Marpaung, voormalig én toekomstig onderzoeker aan de UT, krijgt een Vidi.

Alexander van Deursen (BMS, communication sciences) gaat Internet-of-Things (IoT) vaardigheden onderzoeken onder de Nederlandse bevolking. ‘Het IoT is complexer en abstracter in vergelijking met eerdere technologieën, omdat het bestaat uit een combinatie van apparaat-apparaat, apparaat-persoon en persoon-persoon interactie’, zegt hij. ‘De kans bestaat dat het voor de gewone gebruiker steeds onduidelijker wordt welke belangen er spelen of wie gegevens beheert.’

‘Ongelijkheid in vaardigheden onderzoeken’

‘Tot op heden zijn gedragsfactoren die nodig zijn om de impact van het IoT-systeem te begrijpen vooral genegeerd’, vervolgt hij. ‘Ik ga ongelijkheden in IoT-vaardigheden onderzoeken vanuit individueel perspectief (prestatiemetingen) en sociaal-contextueel perspectief (veldonderzoek). Het wetenschappelijke doel is theorieontwikkeling over IoT-vaardigheden en de sociaal-contextuele mechanismen die deze vaardigheden beïnvloeden. Mijn maatschappelijke doel is een bevolking die in staat is te profiteren van IoT, in dit project specifiek gericht op een lagere energieconsumptie en verbeterde gezondheid.’ Van Deursen zal hiervoor twee aio’s aanstellen.

Techno-sapiens

Saskia Nagel (BMS, philosophy) is dankbaar voor de ‘grote erkenning’, zoals ze de Vidi-beurs noemt. ‘Vooral omdat het een persoonlijke beurs is, die je volledig kunt besteden om je eigen onderzoekslijn te volgen.’

Nagel gebruikt de beurs om de ethische consequenties van het mengen van onze hersenen met technologie. ‘Ik vraag me af wat het betekent als we techno-sapiens zijn’, zegt ze. ‘Technologie is onlosmakelijk met onze levens verbonden. Sommige technologieën zijn een verlengstuk van onze hersenen. We gebruiken bijvoorbeeld smartphones om ons te helpen beslissingen te nemen, we gebruiken ze voor navigatie, of als geheugensteun. Onze nauwe relatie met technologie doet ons afvragen wie we zijn en wie we willen zijn. In dit onderzoek ga ik naar de positieve en negatieve aspecten van de mens-technologierelatie kijken, vanuit een ethisch standpunt. Ik combineer conceptuele analyse met empirische studies en normatief werk.

Signaalverwerking

Ook David Marpaung, nu nog postdoc aan de University of Sydney, krijgt een Vidi-beurs. Hij gaat zijn beurs gebruiken voor onderzoek in de vakgroep Laser Physics and Nonlinear Optics (faculteit TNW). Doel is om een signaalverwerkingstechnologie te ontwikkelen, gebaseerd op de interactie van licht en hypergeluid op een siliciumnitride fotonisch circuit. Dit kan toegepast worden in toekomstige draadloze en optische netwerken.

89 onderzoekers krijgen Vidi

De Vidi-beurzen worden jaarlijks uitgereikt door NWO. Dit jaar kregen 89 onderzoekers deze beurs. Het is een van de talentbeurzen die de onderzoeksfinancier uitreikt, binnen hun zogeheten ‘Vernieuwingsimpuls’ (Veni, Vidi, Vici). Vidi’s zijn bedoeld voor onderzoekers die al enkele jaren ervaring hebben.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.