AECT Award voor Ton de Jong

| Rik Visschedijk

Hoogleraar instructietechnologie Ton de Jong krijgt de Distinguished Development Award van de Association for Educational Communications & Technology (AECT). ‘De jury bestaat uit experts op het snijvlak van technologie en onderwijs’, zegt hij. ‘Dat maakt het een mooie erkenning.’

Normaal gesproken wordt de award uitgereikt voor een recente publicatie of product met grote impact op het gebied van technologie en onderwijs. ‘Maar dit keer wordt een oeuvre in het zonnetje gezet’, denkt De Jong. ‘Twee onderzoekers krijgen de prijs; ook Mitchel Resnick van MIT wordt gelauwerd.’ De uitreiking is op 7 november in Florida.

ZAP en GO-Lab

De Jong heeft verschillende projecten opgezet en gecoördineerd waarin software ontwikkeld is die wereldwijd wordt gebruikt. Zo was hij hoofdonderzoeker van Zeer Actieve Psychologie (ZAP), waarbij studenten ontdekkend en ervarend in aanraking komen met fenomenen uit de psychologie. Deze technologie is verkocht aan een Amerikaanse uitgever. Ook was hij projectleider van het internationale FP7 Go0-Lab Project en is hij coördinator van het Horizon 2020 vervolgproject Next-Lab. Hierin ontwikkelen de onderzoekers software waarmee leerlingen met online labs natuurwetenschappelijke experimenten kunnen uitvoeren.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.