'Wij hebben ze echt iets te bieden'

| Rik Visschedijk

De UT tekende vorige week overeenkomsten met de onderzoekuniversiteit Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de private universiteit Tecnológico de Monterrey en met CONACyT, de Mexicaanse nationale raad van wetenschap en technologie.

Photo by: Ivan Garcia (@zedkiel)

De afgelopen vier jaar was Karin Paardenkooper, senior adviseur international partnerships, bezig de contracten te smeden. ‘Het is een proces van de lange adem’, vertelt ze. ‘Dit soort overeenkomsten gaan niet over één nacht ijs. Je moet investeren in contacten, weten wie in Mexico aan bepaalde onderwerpen werkt en precies in kaart brengen wat de UT te bieden heeft. Contact heb je vaak telefonisch of via skype, ’s avonds als zij net met de dag beginnen.’

Studiebeurzen

De overeenkomst met CONACyT is van onschatbare waarde, vervolgt Paardenkooper. CONACyT geeft studiebeurzen aan Mexicaanse master- en PhD-studenten en aan studenten van partnerinstellingen. Door de samenwerking studeren zij op een volledige beurs aan de UT. ‘Je kunt deze organisatie zien als een combinatie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en wetenschapsfinancierder NWO. Zij gaan over de beurzen en wie aangewezen worden als partneruniversiteiten. De UT hoort nu bij een select groepje universiteiten; Mexicanen komen in aanmerking voor een volledige studiebeurs als ze bij ons komen, inclusief huisvestingskosten en levensonderhoud.’

Paardenkooper verwacht veel van de samenwerking. ‘Ik heb het nog opgezocht, de afgelopen vijf jaar begonnen er gemiddeld vijf CONACyT bursalen per jaar aan de UT met een master of PhD. In Indonesië hebben we eerder een dergelijke contract getekend en daarmee is het aantal Indonesische bursalen verviervoudigd. Dat zou met Mexico ook zomaar kunnen gebeuren.’

Investeren

Ze was vorige week met UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs in Mexico om de contracten te tekenen. ‘Dan zie je dat de investering in contacten zich uitbetaald. Bij bijvoorbeeld UNAM, een gigantische universiteit met 300.000 studenten en op de vierde plaats van de QS Latin America-ranking, zaten we met de rector. In het verleden deden we al samen onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van Physics of Fluids en Fluid Mechanics, en met de faculteit ITC is er een groot project gedraaid. Dan merk je dat de rector van UNAM de UT goed kent.’

Met het private Tecnológico de Monterrey heeft de UT al langer een samenwerkingsverband. ‘Dat is een innovatieve universiteit met nauwe banden met het omringende bedrijfsleven’, zegt Paardenkooper. ‘We hadden al een exchange-overeenkomst voor tien undergraduates per semester of vijf per jaar. Dat breiden we uit naar 25.’

UT-studenten komen in aanmerking voor fellowshipbeurzen bij een van deze Mexicaanse universiteiten. Zeventien van die exchangeplekken worden via centrale loting vergeven. ‘Twee plekken reserveren we voor masterstudenten en de opleidingen Communication Science en Industrial Design Engineering krijgen ook ieder een vast aantal plekken vanwege bijzondere samenwerkingsprojecten.’

'Wij hebben echt iets te bieden'

Tecnológico de Monterrey is nog om een andere reden interessant voor de UT. ‘Wij hebben hen echt iets te bieden op het gebied van theoretisch en academisch onderzoek’, vervolgt Paardenkooper. ‘En daar hebben ze nauwe banden met het bedrijfsleven, waardoor het mogelijk is om een heel gerichte uitwisseling te doen. Onze studenten kunnen er zelfs stage lopen bij een bedrijf en praktijkervaring opdoen onder de noemer exchange. Daarnaast heeft de Tecnológico de Monterrey op de campus in de stad Querétaro geen masteropleidingen: daar ligt dus een kans voor instroom in de UT-masters.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.